Velkommen!
Bomuldsfabriken Kunsthall og Kunstarena gruvene: 12:00 - 16:00

Velkommen til lesesirkel 18. april - Bomuldsfabriken Kunsthall

I samarbeid med Atelier Kunstnerforbundet og Norske Kunsthåndverkere inviterer vi til den andre utgaven av tre lesegrupper om fiksjon. Det er åpent å delta på én eller flere av lesegruppene, og man trenger ikke å ha deltatt tidligere – de er altså separate arrangementer.

Lesegruppen fungerer på den måten at gruppen leser, kommenterer og analyserer teksten når vi møtes. Du trenger altså ikke å ha lest teksten i forkant. Ingen forberedelse er nødvendig. Lesegruppen er åpen for alle (påmelding kreves), og vil i utgangspunktet bli holdt på engelsk. Teksten denne gang er Ursula Le Guin “The Carrier Bag Theory of Fiction” (1986) 2019, Ignota Books.

Lesegruppen holdes på Bomuldsfabriken Kunsthall 18. april kl. 12-14. Lesegruppen arrangeres i forbindelse med Norske Kunsthåndverkeres og Bomuldsfabriken Kunsthall sin utstilling om kunsthåndverk og fiksjon.

Tredje og siste lesegruppene vil foregå på Atelier Kunstnerforbundet torsdag 23. mai. Det er åpent å delta på én eller flere av dagene. 

Temautstillingen 2024 er kuratert av Johanna Zanon, Kari Skippervold og Åse Kamilla Spjelkavik Aslaksen. Atelier Kunstnerforbundet er kuratert av Martina Petrelli.

//////////////////////////////////////////////////////

In collaboration with Atelier Kunstnerforbundet and Norske Kunsthåndverkere, we invite you to the second edition of three reading groups on fiction. It is open to participate in one or more of the reading groups, and you do not need to have participated previously – they are separate events.

The reading group works in such a way that the group reads, comments and analyzes the text when we meet. You therefore do not need to have read the text beforehand. No preparation is necessary. The reading group is open to everyone (registration required), and will initially be held in English. The text this time is Ursula Le Guin “The Carrier Bag Theory of Fiction” (1986) 2019, Ignota Books.

The reading group is held at Bomuldfabriken Kunsthall on 8 April at 12-14. The reading group is organized in connection with the Norske Kunsthåndverkeres and Bomuldsfabriken Kunsthall’s exhibition on handicrafts and fiction.

The third and last reading groups will take place at Atelier Kunstnerforbundet on Thursday 18th April. It is open to participate on one or more of the days.

Norske Kunsthåndverkere’s Temautstilling 2024 is curated by Johanna Zanon, Kari Skippervold and Åse Kamilla Spjelkavik Aslaksen. Atelier Kunstnerforbundet is curated by Martina Petrelli.

Design: Innoventi | Utvikling:Frameworks