Åpningstider
Bomuldsfabriken Kunsthall : 12:00 - 18:00
ARTendal : 12:00 - 18:00

NONSITE – Marit Følstad og Ole Jørgen Ness 29. October - 15. Jan 2023 - Bomuldsfabriken Kunsthall

NONSITE

Marit Følstad / Ole Jørgen Ness

29.oktober 2022 – 15.januar 2023

NONSITE er et stedspesifikt installasjonsprosjekt av Marit Følstad og Ole Jørgen Ness til Bomuldsfabriken Kunsthall, Arendal,høsten 2022 og Kunstarena Torbjørnsbu Gruver, Arendal våren 2023.

Vår tids natur og klimakrise er en eksistensiell utfordring. Den tvinger frem et behov for å re-evaluere vårt forhold til den verden vi er en del av.

Inspirert av Land Art (Earth Art) og kunstnere som Robert Smithson, Nancy Holt og Michael Heizer, tarviopp tråden fra den delen av amerikansk 1960- og 70-tallskunst som beskjeftiget seg med ikke-kommersielt, sterkt naturrelatert og holistisk tankegods. Undersøkelsen av naturens bevegelse mot økende uorden og tilfeldighet (entropi) var sentralt for disse kunstnerne. Ifølge Robert Smithson kan det entropiske landskapet avdekke både den opprinnelige fortiden og den mulige fremtiden.

Med det «steds-spesifikke» som utgangspunktjobber vi intuitivt og prosessuelt, med hovedfokus på tid og endring,inspirert av Smithson’s radikale «re-thinking» av hva kunst kan være og hvor den finnes.

Når utstillingsperioden i Bomuldsfabrikens lokale er over, vil deler av materialet gjennomgå en transformasjon, og her igjennom bli installert utendørs i Kunstarena Gruvene. Naturlige materialer føres tilbake til «naturen» eller biotopen på stedet. I symbiose med det biologiske mangfoldet her vil disse materialene over tid inngå i stedets nye identitet.

Design og utvikling: Innoventi