OVERSETTELSER

17. January - 01. Feb 2015 - Bomuldsfabriken

Den som oversetter, tolker, sier vi og tenker gjerne på eksempler som tegnspråk, et notebilde eller et dikt. Men hverken oversettelser eller tolkninger er entydige størrelser. Å tolke handler om å ville forstå noe og forsøke å sette det inn i en sammenheng. Å oversette koder, bilder eller skrift til andre språk eller uttrykk kan også bety å tilføre noe: en egen lesning eller forståelse. Her er kunstnere og publikum, kuratorer og kritikere i samme båt, på jakt etter måter å oversette opplevelser på.

 

 

Når kunstnere samarbeider på tvers av uttrykksformer, tolker, oversetter, forklarer og misforstår vi hverandre, ofte med svært fruktbare resultater. For i denne prosessen forhandler vi. Vi søker etter mening i det som er annerledes, og forsøker å forstå vår egen kunst gjennom andres. I slike prosesser oppstår stadig nye lag av mening, som parallelle historier, flettet i hverandre.

 

Når LEMUR inviterer kollegaer og Arendalsregionen til happeningen OVERSETTELSER er det nettopp for å søke, undersøke og framprovosere situasjoner og opplevelser vi ikke kan forestille oss før de finner sted. Elever og barnehagebarn møter musikere, dansere, installasjons-, lyd- og videokunstnere for å lage møtepunkter mellom det performative, den kunsten som skjer i øyeblikket, og det installative, den romlige kunsten.

 

Å oversette er altså ikke å gjengi perfekt. Å oversette er å stille seg åpen for å lytte, høre og sanse det ukjente — uten å la frykten for misforståelser eller feiltolkninger stå i veien for nye erfaringer.

 

LEMUR
Lemur er Ensemble-in-Residence ved Bomuldsfabriken Kunsthall og har siden 2010 kuratert konsertserien PB1898 som finner sted sju lørdager i året. I 2012 produserte ensemblet også happeningen Happy Birthday, John Cage! som samlet over 200 utøvere i alle Bomuldfabrikens rom. OVERSETTELSER er Lemurs så langt siste bidrag som residensensemble før en gruppe gjestekuratorer inviterer sine foretrukne utøvere til programmet i 2015.

 

—–

Følgende deltok:
Øyvind Brandtsegg + Axel Tidemann
Lotta Melin
Trond Lossius + Jeremy Welsh
Jon Halvor Bjørnseth
Eirik Havnes
Isak Anderssen
Atle Selnes Nielsen
LEMUR
Dahlske videregående skole
Villa Matilda
Steinerskolen i Arendal
Arendal Kulturskole

 

 

Design og utvikling: Innoventi