Stengt – vi monterer nye utstillinger!
Bomuldsfabriken Kunsthall og Kunstarena gruvene: Stengt

POLYKROMER 14. March - 19. Apr 2015 - Bomuldsfabriken Kunsthall

 

 

 

Kurator: Leonard Rickhard.

 

Thorbjørn Sørensen viser en serie malerier malt i perioden 2009-14. Motivene er gjerne hentet fra steder kunstneren kjenner godt, fra sommersted (Ruaker, Sørlandet), barndomshjem og nærmiljø (Oslo). På ulike vis handler det om å være oppmerksom på det som befinner seg rundt deg.

 

Studie av natur er også fellesnevneren for en annen serie fra samme periode. Bildene vitner om en sterk interesse for landskapsmaleriet som sjanger og tradisjon. Landskapet åpner for en studie av menneskelige handlinger og ulike sosiale hendelser.

 

To mørke, nattlige interiører med utsikt gjennom et vindu står i kontrast til landskapsbildene. Mens det ene bildet er mennesketomt, viser det andre kunstneren med ryggen til, skuende ut av vinduet. Gjennom kunstnerens tilstedeværelse tematiseres forholdet mellom det å se og det sette. Det dunkle rommet setter en stemning og peker mot den bestemte følelsen et syn kan vekke. Det kan handle om hvordan omgivelsene virker inn på oss og hvordan vi gjør oss mottagelig for inntrykk.

 

Sørensen (f.1961) er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo i 1991. Han er representert ved en rekke offentlige og private samlinger i Norge og Norden. Nasjonalmuseet, Astrup Fearnely Museet for Moderne Kunst, Telenor Kunstsamling, Nordea Kunstsamling, Hydro Kunstsamling, Statoil Hydros kunstsamling og Statens Konstråd (SE).

 

Steinar Elstrøm sammenstiller dagligdagse ting og hendelser i en lett surrealistisk fremstillingsform. Det oppstår en mystisk poesi gjennom den underlige kontrasten mellom det konkret håndgripelige og det tilsynelatende fraværende.

 

Elstrøms arbeider er utført i en stram og stilisert form. Komposisjonene er nøye konstruert og han bruker sparsomt med virkemidler. Han har en konsis fortellerstil hvor uvesentlige elementer er fjernet, mens det gis rom for interessante visuelle virkninger. Motivene er preget av ro og aksept samtidig som noe underliggende forstyrret setter betrakterens sedvanlige forståelse på prøve.

 

Elstrøm (f.1955) er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole Oslo (1978-1980) og Statens Kunstakademi (1980-1984). Elstrøms arbeider er innkjøpt av flere offentlige og private samlinger, blant andre Norsk kulturråd, Museet for samtidskunst, Utenriksdepartementet, Nasjonalmuseet og Bergen Kunstmuseum.

 

Bente Louise Aas arbeider med små oljemalerier på plate. I bildene forsøker hun å uttrykke ulike stemninger eller betraktninger, ofte med referanser til de mindre komfortable sider ved tilværelsen. Hvert bilde er resultat av langvarig arbeid med mye prøving og feiling for at alt i bildet skal gå opp.

 

Det betyr at hun må finne den riktige fargen, den rette kvaliteten på penselstrøket, de riktige objektene, plassere dem på rett sted i flaten, og gi dem en presis og riktig form. Gjennom dette arbeidet oppstår bildenes innhold og stemning.

 

Aas (f. 1958) er utdannet ved Kunstskolen i Rogaland, Vestlandets Kunstakademi og Statens Kunstakademi.

 

Jens Hamran arbeider primært med olje på lerret. Han arbeider med flere bilder samtidig. Denne metoden betyr at malingen blir lagt på i mange omganger, og at det bygges opp flere lag maling. Resultatet blir et mettet uttrykk. Hamran er mer opptatt av de abstrakte elementenes innbyrdes forhold til hverandre enn motiver. Malerienes kvalitet består i spillet mellom detaljene. I detaljene ser man at virkemidlene er de maleriske grepene, den dynamiske påføring av strøkene, tynne og fete flater, fargeblandinger og rene kulører.

 

Hamrans malerier kan ved første øyekast lett oppfattes som abstrakte mønstre, men ofte dukker det frem fragmenter av natur og gjenstander som blir ledesnorer for assosiasjonene. Han knytter seg slik til en tradisjon av lyrisk abstraksjon med utgangspunkt i norske naturmotiver som spenner fra skogsinteriører til seilbåter i skjærgården…………. (Kunsthistoriker Øivind Storm Bjerke)

 

Hamran (f.1963) er oppvokst i Arendal og utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo 1986-90, Statens Kunstakademi 1990-94 og Kunstakademiet i Helsinki 1992-93.

 

Snorre Kyllingmark debuterte i Unge Kunstneres Samfunn (UKS) i 1973 med realistiske landskapsskildringer fra Lofoten. Utover i 70-årene gjorde han seg særlig bemerket for sine variasjoner over selen som motiv. Etter 1978 har han utviklet et formspråk som tar opp i seg tegn og sterkt forenklede figurer i flertydige sammenstillinger. Ofte finner man referanser til temaer som opprustning og økologi.

 

Uttrykket er særpreget og mangfoldig, stemningsmettet og varierer fra bilde til bilde. Kyllingmarks motivverden er hentet fra de surrealistiske opplevelsene i tilværelsen. Han spaserer inn og ut av virkeligheten; fantasi, ironi og til tider også tragiske stemninger kan leses i hans billedspråk. Fargen er det bærende element. Med ornamentale tegn leder han oss inn i sin billedverden. Kyllingmarks maleri fenger med sin stemning og lokker til å oppdage underliggende aspekter både figurative og formale, selv om det ikke umiddelbart er mulig å skjelne det figurative fra det abstrakte.

 

Snorre Kyllingmark er født i Svolvær i 1948 og har hatt en rekke separatutstillinger i både inn og utland. Han har deltatt på mange store nasjonale og internasjonale mønstringer, og har hatt flere utsmykkingsoppdrag. Kyllingmark er bl.a. innkjøpt av Nasjonalmuseet.

 

Siri Harr Steinvik sin plan er å male bilder av alle verdens kjernekraftverk som var i drift i 2003, til sammen 197 kraftverk. Forberedelsene for maleriene har gått ut på å kartlegge hvilke kjernekraftverk som var virksomme, og å finne fotografier av disse som skissegrunnlag. Dokumentasjonsmaterialet er hentet fra ulike typer kilder på internett. Maleriene produseres over flere år.

 

På samme måte som pistolen kan ses som den perfekte funksjonalistiske gjenstanden, blirm kjernekraftverket den ultimate funksjonalistiske arkitekturen. Kjernekraftverket forteller om menneskets evne til og ønske om å utnytte naturens ressurser maksimalt. Men det katastrofale henger ved det som en skygge. Den karakteristiske arkitekturen gir en skrekkblandet funksjonalistisk fryd.

 

Det ligger mening i å insistere på å fokusere på dem; et ønske om å lage arkitektur- og landskapsmalerier av i dag som berører både økologi, økonomi og estetikk.

 

Harr Steinvik (f.1969) er utdannet ved Statens Håndverk- og Kunstindustriskole 1992-1996 og Statens Kunstakademi 1996-2000.

 

 

Design: Innoventi | Utvikling:Frameworks