Stengt – vi monterer nye utstillinger!
Bomuldsfabriken Kunsthall og Kunstarena gruvene: Stengt

Samtale mellom Jan Freuchen, Jonas H. Major og Sigurd Tenningen om Plutos hule og siste visningsdag! - Bomuldsfabriken Kunsthall

Velkommen til siste visningsdag for utstillingen 300 STJERNER – 11 STEMMER og en samtale mellom Jan Freuchen, Jonas H. Major og Sigurd Tenningen om verket Plutos hule, søndag 7. januar. kl. 13:00!

I anledning 300-årsjubileet til Arendal by har Bomuldsfabriken Kunsthall invitert 11 billedkunstnere til å utføre stedspesifikke verk som går i dialog med Arendal sin historie. Det kuratoriske utgangspunktet retter oppmerksomheten mot hendelser eller steder som har formet byens identitet, blant annet gjennom markeringen av kjøpstadsprivilegiene og bystatusen Arendal fikk i 1723.

Utstillingen er et samarbeid mellom Bomuldsfabriken kunsthall og KUBEN Aust-Agder museum og arkiv, som har gitt kunstnerne tilgang på arkivmateriale og ekspertise fra fagpersonalet ved institusjonen.

Deltagende kunstnere er Regien Cox, Jan Freuchen, Gunnhilde Høyer, Jonas Høgli Major, Sigurd Tenningen, Mirjam Raen Thomassen, Christina Leithe H, Anders Sletvold Moe, Per Kristian Nygaard, Birgitte Sigmundstad og Astrid Runde Saxegaard.

////////////////////////////////////////////////////////////////

Plutos hule
av Jan Freuchen, Jonas H. Major og Sigurd Tenningen.

Fra de tidligste sivilisasjonenes utvinning av gull, tinn og kobber og fram til dagens boring etter sjeldne jordmetaller og virtuell valuta utgjør gruvedriften en grunnleggende del av vår økonomiske forestillingsverden. Da som nå preges rikdomsfantasiene av en uren blanding av friksjonsfri ønsketenkning og industriell ekspansjon.

Rikdommens underside og overjegets profittjag barker sammen i stadig nye bataljer, der verdien av krypterte mynter og edle metaller støter mot den høyst materielle produksjonen av overskuddsmateriale og avfall. I PLUTOS HULE utspiller disse rikdomsfantasiene seg som et kosmisk drama mellom den planetariske dødsdriften i gruvesjaktene og kapitalens spøkelsesaktige fremtoning på netthimmelen.

De sentrale skikkelsene i dramaet er underverdenens enehersker Pluton og rikdommens egen guddom Plutos, som godt hjulpet av sporhunden Pluto underlegger seg stadig nye områder for utvinning og ekstraksjon. Voff-voff!

Mer informasjon om Plutos hule finner du her: https://www.janfreuchen.org/Plutos-hule

Design: Innoventi | Utvikling:Frameworks