Stengt – vi monterer nye utstillinger!
Bomuldsfabriken Kunsthall og Kunstarena gruvene: Stengt

SHINE 09. February - 17. Mar 2013 - Bomuldsfabriken Kunsthall

 

 

 

Kunstnere: Vanessa Baird (NO), Hrafnhildur Arnardóttir (IS), Hannaleena Heiska (FI), Nadine Byrne (SE) og Julie Nord (DK).

Kuratorer: Madeleine Park og Harald Solberg

Katalogtekst: kunsthistoriker/kritiker Line Ulekleiv

Utstillingen er produsert av Bomuldsfabriken Kunsthall

Vi takker for lån av verk, en spesiell takk til Jan Watteus Art Collection og OSL Contemporary

 

Utstillingen presenterer fem sterke kvinnelige kunstnerskap som kombinerer det estetiske med innhold og psykologisk dybde samtidig som de viser utsøkt håndverk og teknikk. Det er ingen overdrivelse å si at de representerer det ypperste innen nyere nordisk samtidskunst. Kunstverkene i utstillingen treffer oss med sin umiddelbare tilstedeværelse og energi. Vi kjenner oss igjen, samtidig som verkene åpner opp for det irrasjonelle i den materielle tilværelsen og tilbyr alternative tolkninger av virkeligheten gjennom sine gjennomgående element av åndelighet og esoterisme, eventyr og magi.

 

Til tross for at man nødig vil dele inn samtidskunsten i “kvinnelig” eller “mannlig” idag, kan man ikke se bort fra at alle fem har det til felles at kunsten deres omhandler og gir en ny vinkling til temaer og materialer som tradisjonellt forbindes med det feminine; hår og forfengelighet i Hrafnhildur Arnardóttirs skulpturer og installasjoner, kvinne- og morsrollen hos Vanessa Baird, psykologisk dyp, mønster og identitet hos Julie Nord, kontakten med de åndelige og drømmens verden; Hannaleena Heiska og Nadine Byrne.

 

 

Design: Innoventi | Utvikling:Frameworks