Stengt – vi monterer nye utstillinger!
Bomuldsfabriken Kunsthall og Kunstarena gruvene: Stengt

SKILSMISSEN 06. September - 12. Oct 2014 - Bomuldsfabriken Kunsthall

 

 

 

Norge og Danmark var et rike i 434 år. Ved tapet av Norge i 1814 mistet Danmark sin posisjon som en mellomstor stormakt i Europa og ble en liten stat. I Danmark er det større fokus på nederlaget til Tyskland i 1864 enn 1814 og Norge. Tapet av Norge fikk danskene til å dyrke og omforme sin nasjonale historie, kultur og identitet i et forsøk på å gjenreise nasjonen. I Norge var man tvunget til å gjentenke ”norskheten” i forhold til den nyvunne politiske frihet, det kulturelle fellesskap med Danmark og den påtvungne unionen med Sverige.

 

Danmark og Norge har nære relasjoner geografisk og via felles historie og kultur. Allikevel er det klare forskjeller i mentalitet, mat, natur, språk o.s.v. Alle kunsnerne har bodd i eller har en annen tilknytning til begge landene. Kunstnerne har tatt utgangspunkt i en personlig opplevelse av å være splittet mellom land, nasjonaliteter og språk. Dette er aktuelle temaer i forbindelse med 1814-jubileet, men også i et globalt nåtidig perspektiv.

 

Utstillingen skal senere vises i Kongernes Lapidarium i Christian 4.s Bryghus i København 1. november – 21. desember og har mottatt støtte fra Statens kunstfond, Kulturkontakt Nord, Billedkunstnernes Vederlagsfond, Statens værksted for kunst og design og Norges ambassade i København.

 

Utstillingen er med i programmet til Den Kulturelle Skolesekken (DKS) i Aust-Agder og støttes av DKS Arendal kommune.

 

 

Design: Innoventi | Utvikling:Frameworks