STOPPE-sted Bomuldsfabriken – Kari Steihaug

17. March 2019 - Bomuldsfabriken

Velkommen til stoppeverksted for de mellom 5 og 105 år. Ta med et plagg eller en sokk med hull i eller kom for å lytte, se og lære. Verkstedet er gratis og finner sted på Bomuldsfabriken Kunsthall søndag 17. mars kl 13:00 – 15:00. Vi ønsker med dette prosjektet å la generasjoner møtes. Kunnskapen finnes fortsatt hos den eldre generasjonen mens de yngre ikke lenger kan det som tidligere var en selvfølge. Med verkstedet ønsker vi å formidle gammel kunnskap til et yngre publikum. Vi håper at flere eldre fra lokalmiljøet kommer og deler sin kunnskap og sine historier med de yngre deltakerne. Slik ønsker vi å bygge broer mellom generasjoner og samtidig inspirere til nye måter å tenke på om reparasjon, miljøbevissthet, nøysomhet, håndverk og kunst.

 

 

Dette er nr. 7 i en serie med stoppeverksteder som har blitt en spin-off av tekstilkunstner Kari Steihaug sitt prosjekt STOPP som ble vist på galleri ROM for kunst og arkitektur i november 2016. Som en del av utstillingen arrangerte Steihaug et stoppeverksted. Kari Steihaug har nå videreutviklet denne ideen til en serie med stoppeverksteder som har gjestet ulike steder i Norge.

 

Kari Steihaug om prosjektet:
Med STOPPe-sted ønsker jeg å hente tilbake denne enkle kunnskapen og skape møter hvor den kan videreformidles og danne grunnlag for samtale og refleksjon rundt reparasjon, forbruk, økologi og håndverk. Det handler også om å hente tiden tilbake. Tid til refleksjon og til å utveksle erfaringer og tid til historiene som utfolder seg rundt og om plaggene som blir stoppede. Stopping som kunstnerisk uttrykk vil også være en del av verkstedet. I korte trekk handler prosjektet om stopping, og om å stoppe opp, om tid og slitasje, og om å reparere ordet som forsvant.

 

Foto: Jannik Abel

 

Informasjon om kunstneren Kari Steihaug

 

 

Design og utvikling: Innoventi