Stengt – vi monterer nye utstillinger!
Bomuldsfabriken Kunsthall og Kunstarena gruvene: Stengt

SYV ÅR SENERE 14. June - 24. Aug 2014 - Bomuldsfabriken Kunsthall

 

 

 

Espen Dietrichson (f. 1976) arbeidet fram sin første store separatutstilling i Bomuldsfabriken Kunsthall i 2007. Den gang hadde han atelier i vårt prosjektrom. I løpet av ett år ble de fleste av verkene til utstillingen produsert. Felles for arbeidene, den gang som nå, er at de balanserer i krysningspunktet mellom det virkelige og det uvirkelige; konstruksjon og dekonstruksjon. Dietrichson har arbeidet konsekvent videre med de samme problemstillingene samtidig som han har utviklet materialet og tilført nye elementer. Han viser en sjelden evne til konsentrasjon i sitt arbeid og har hatt stor suksess med flere utstillinger og offentlige oppdrag. Dietrichson er i dag tilknyttet Galleri Haaken i Oslo.

 

I 2013 deltok Dietrichson, blant annet, på gruppeutstillingene Words Bites Pictures i Storefront for Art and Architecture og Performa 13 i New York. Han deltar i år på gruppeutstillingen Polyfoni 2 på Thomas Wallner i Malmö, og har separatutstilling på Galleri Gann til høsten. Dietrichson har for tiden totaloppdrag på utsmykning av Nye Våler Kirke i Solør.

 

www.espendietrichson.com

 

 

Design: Innoventi | Utvikling:Frameworks