Vi holder åpent tirsdag til søndag
Bomuldsfabriken Kunsthall og Kunstarena gruvene: 12:00 - 16:00

Utstilling 1. etasje: 300 stjerner – 11 stemmer 24. June - 07. Jan 2024 - Bomuldsfabriken Kunsthall

I anledning 300-årsjubileet til Arendal by har Bomuldsfabriken invitert 11 billedkunstnere
til å utføre stedspesifikke verk som går i dialog med Arendal sin historie. Det kuratoriske
utgangspunktet retter oppmerksomheten mot hendelser eller steder som har formet
byens identitet, blant annet gjennom markeringen av kjøpstadsprivilegiene og bystatusen
Arendal fikk i 1723.


Kunstverkene viser et bredt spekter av tilnærminger, hvor enkelte kunstnere bearbeider
konkrete hendelser i Arendals historie, mens andre tar utgangspunkt i Bomuldsfabrikens
arkitektur og industrihistorie eller natur og områder i nærliggende områder.
Konseptet bak utstillingen er at en kunstnerisk, fiksjonsorientert
innfallsvinkel og uttrykk kan sidestilles med romanens frie utfoldelse. En kunstnerisk
tilnærming visualiserer også gjerne et komplekst lag av innhold, der man med fantasiens
overskridelse anvender det faktaorienterte som et springbrett, og ikke som et mål i
seg selv. Kunstnere står uavhengig av en institusjonell tilhørighet og forpliktelse og kan
derfor bevege seg over den skjøre broen mellom fortid og fremtid med fiksjonens og
drømmens subjektive tilnærming. Prosjektet har et potensial til å avdekke nye moment
eller belyse andre, underkommuniserte politiske temaer tilknyttet Arendal sin historie og nærliggende områder sin økologi og sosiale relasjoner.


Utstillingen er et samarbeid mellom Bomuldsfabriken kunsthall og KUBEN Aust-Agder
museum og arkiv, som har gitt kunstnerne tilgang på arkivmateriale og ekspertise fra
fagpersonalet ved institusjonen. Utstillingen viser et bredt spekter av medier som tekstil, skulptur,
fotografi, maleri, installasjon, film og stedspesifikk bearbeidelse av rom og arkitektur.

Deltagende kunstnere: Regien Cox, Jan Freuchen, Gunnhilde Høyer, Jonas Høgli Major,
Sigurd Tenningen, Mirjam Raen Thomassen, Christina Leithe H, Anders Sletvold Moe,
Per Kristian Nygaard, Birgitte Sigmundstad og Astrid Runde Saxegaard.

Program for åpningen lørdag 24.juni kl.16

  • Velkommen og tale v/ Åse Kamilla Spjelkavik Aslaksen, kurator og administrator Bomuldsfabriken Kunsthall
  • Mini konsert med Arne Kjelsrud Mathisen, komponist og multiinstrumentalist

Om Arene Kjelsrud Mathisen:
Arne Kjelsrud Mathisen er komponist og multiinstrumentalist bosatt i Grimstad. Han har bidratt på over 50 utgivelser og komponert musikk for flere sceneproduksjoner. Han har de siste årene høstet stor internasjonal anerkjennelse for sitt soloprosjekt Rural Tapes, samt I Was A King og det interkontinentale samarbeidsprosjektet The No Ones sammen med Peter Buck og Scott McCaughey fra R.E.M.

Design: Innoventi | Utvikling:Frameworks