Stengt – vi monterer nye utstillinger!
Bomuldsfabriken Kunsthall og Kunstarena gruvene: Stengt

Velkommen til foredrag om arendalgruvenes historie søndag 22. okt. kl. 13:00 - Bomuldsfabriken Kunsthall

Velkommen til foredrag om Arendalsgruvene førstkommende søndag! Foredraget er ved historiker Gunnar Molden.

Arendal har en omfattende og interessant gruvehistorie – som har vesentlig betydning for utviklingen av distriktet. Gruvedriften foregikk fra ca. 1585 til 1975.

Arendalsfeltet, som strekker seg fra Fevik til Tvedestrand, var spesielt kjent for sine forekomster av jernmalm og skarn-mineraler. Mesteparten av gruvene i dette feltet lå i Arendal kommune.

Jernmalmen fra Arendalsfeltet var av spesielt god kvalitet, og var ettertraktet som råvare til de viktigste jernverkene i Norge. Ca. 2/3 av jernmalmen til jernverkene kom fra Arendalsfeltet.

Driften var så omfattende at den hadde nasjonal betydning, og den satte sitt preg på lokalsamfunnet. Gruvevirksomheten medførte både økonomiske og kulturelle ringvirkninger av mange slag, gruvearbeid, malmfart og overgang til pengehusholdning i bygdene rundt Arendal.

Historiker Gunnar Molden vil fortelle mer om gruvehistorien søndag 22. oktober kl. 13:00-14:00.

Billetter: Kr 90,- / 45,- honnør/student (gjelder også utstillingene)

Arr. Kulturnettverket/Bomuldsfabriken kunsthall

Design: Innoventi | Utvikling:Frameworks