Stengt – vi monterer nye utstillinger!
Bomuldsfabriken Kunsthall og Kunstarena gruvene: Stengt

Utstilling 1.etg – Hege Lønne 25. March - 21. May 2023 - Bomuldsfabriken Kunsthall

Om utstilling

Med denne utstillingen ønsker Bomuldsfabriken kunsthall å løfte fram kunstnerskapet til Hege Lønne (1961-2018), som presenteres på Sørlandet etter visningene ved Nasjonalmuseet i Warszawa (2021) og Trondheim kunstmuseum (2022). Med denne
omfattende retrospektive utstillingen løfter vi frem et kunstnerskap som utforsket formale og prosessuelle temaer, inspirert av postminimalismen, Arte povera, landart og konseptkunsten.

Hege Lønne studerte ved kunstakademiet i Trondheim i perioden 1979-84. Deretter flyttet hun til Polen for å studere ved Kunstakademiet i Warszawa. Der var hun tilknyttet
skulpturavdelingen, som ble ledet av de anerkjente polske kunstnerne Jerzy Jarnuszkiewicz og Grzegorz Kowalski. Fra begynnelsen av sin karriere jobbet Lønne konsekvent med
skulptur og installasjon. I en rekke arbeider kombinerer hun innflytelsen fra den østeuropeiske kunstscenen med skandinaviske tradisjoner.

Sentralt i utstillingen står skulpturelle eksperimenter fra 1980-tallet. I løpet av dette tiåret benyttet hun seg av
industrielle materialer som betong og jern. Hun arbeidet med modulbaserte elementer, prosessbasert performance, installasjon, kinetisk skulptur og forgjengelige materialer. På 1990-tallet arbeidet hun med en serie abstraherte landskapsformasjoner, utført i
tannlegegips, som ble plassert på moduler og hyller. Mange av hennes arbeider tar opp økologi, global oppvarming og geologiske prosesser.

På 2000-tallet skapte Lønne en serie korte videoarbeider og animasjoner utført i stop motion-teknikk. Kroppen er en
målestokk i disse arbeidene, men mennesket og det antroposentriske perspektivet er også et sentralt omdreiningspunkt for hvordan hun stiliserer sine skulpturer. Lønne sine
verk er fabulerende, tvetydige og poetiske, hvor man finner en balanse mellom humor og alvor og en kompleksitet som unndrar seg entydige kategoriseringer.

Vi retter en spesiell takk til Trondheim kunstmuseum, Cille Lønne og Geert Goiris som har bidratt til kurateringen og at nye verk er tilkommet utstillingen.

For mer informasjon om utstillingen og Hege Lønne sitt virke – last ned vedlegg/fil eller se hjemmesiden Hege Loenne

Foto: Geert Goiris

Design: Innoventi | Utvikling:Frameworks