Stengt – vi monterer nye utstillinger!
Bomuldsfabriken Kunsthall og Kunstarena gruvene: Stengt

Utstilling 3.etg – TIL DEN SKJØNNESTE. Kunstsilo i bevegelse.    02. September - 01. Oct 2023 - Bomuldsfabriken Kunsthall

Bomuldsfabriken Kunsthall har gleden av å huse utstillingen Til den skjønneste kuratert av Kunstsilo som er en del av serien Kunstsilo i bevegelse. I denne utstillingen tar Kunstsilo flere av sine nyinnkjøpte verk ut i regionen. Utstillingen skjer på bakgrunn av at Kunstsilo, tidligere Sørlandets Kunstmuseum, skal flytte inn i et nytt museumsbygg høsten 2023. Innkjøpene har blitt realisert med Kulturdepartementets stimuleringsmidler under pandemien, og museet er glade for å presentere flere av dem for første gang.  

Tittelen Til den skjønneste er hentet fra et verk av den deltagende kunstneren Pia Eikaas. Sitatet referer til den greske mytologien og historien om et forgylt eple som skulle bli gitt til den skjønneste gudinnen. I Eikaas sine verk utfordres denne handlingen, hvor hun vil at vi skal spørre oss selv: hvem er egentlig den skjønneste, hva er skjønt, og med hvilket blikk observerer vi? Utstillingen løfter frem kunstverk som gir oss et bredt blikk på verden, både lokalt og globalt, sett med kunstnernes ulike syn. Mens noen finner skjønnheten i naturen, finner andre den i hverdagslige og trivielle objekter eller i medmenneskers handlinger.  

Utstillingen er støttet av Agder Fylkeskommune som tilrettelegger for et undervisningstilbud til regionens skoleelever gjennom Den Kulturelle Skolesekken (DKS). 

Deltagende kunstnere: 
Morten Andenæs, Liv Blåvarp, Pia Eikaas, Kristin Evensen, Christina Leithe H., Christian Houge, Linn Pedersen, Pearla Pigao, Ahmed Umar

Bilde: Morten Andenæs, Fallen apple and skin core tissue, 2021. © Morten Andenæs / BONO 2023.

Design: Innoventi | Utvikling:Frameworks