Kunstnerstipend

 

 

I forbindelse med sammenslåingen til Agder fylkeskommune i 2020 er det behov for å foreta en samordning av retningslinjer og frister for tilskuddsordninger og stipender i dagens to fylkeskommuner. Søknadsfristen for Aust-Agder-stipendet er derfor utsatt. Vi kunngjør ny søknadsfrist når den foreligger.

 

 

 

Design og utvikling: Innoventi