Stengt – vi monterer nye utstillinger!
Bomuldsfabriken Kunsthall og Kunstarena gruvene: Stengt

FENCE/DEFENCE – Geir M. Brungot – Marit Helen Akslen 17. February - 01. Apr 2018 - Bomuldsfabriken Kunsthall

 

 

 

Kritikk_1-18_fvn

 

Åpningstalen av sosiolog Hilde Mjøs

 

Verksliste_1-18

 

Gjerder stenger inne eller holder ute, og gjennom verkene i utstillingen kan man oppleve en følelse av å være innesperret eller utestengt som menneske, fanga i et nettverk som det kan være vanskelig å frigjøre seg fra – eller som kan være viktig for å føle seg inkludert og trygg. Tittelen fence/defence vekker følelsen av motsetninger mellom trygt og utrygt, åpent og lukket, fanget og fri, å være innenfor eller utenfor, og gjennom verkene i utstillingen utfordres vi til å reflektere over disse skillene på mange plan.

 

Brungot presenterer en rekke fotografier i svart/hvitt med blant annet metallgjerder og nett dekket av plast i ulike former, slik at man bare delvis kan se igjennom dem. Fotografiene handler i stor grad om å se gjennom flere lag, og om de barrierene man kanskje ikke kommer seg gjennom. Det er som et tilslørende sjikt mellom betrakteren og motivet, og dette gjør oss som betraktere oppmerksomme på at verden ikke bare er slik den er, men like mye slik vi ser den fra vårt ståsted. Et gjerde er et fysisk, materielt stengsel eller skille, men ofte innebærer det også andre aspekter.

 

Akslens tekstiler bærer også preg av rutemønster som minner om gjerder, og her blir kanskje de sosiale, økonomiske og psykologiske aspektene tydeligere. Trår man nærmere, oppdager man at veven eller nettet er bygd opp av ready-mades; altså ferdigproduserte enheter. Disse er tatt ut av sin sammenheng og ofte bruker Akslen i tillegg bare bestemte deler av dem, for eksempel en vev som utelukkende består av skjortekrager eller et nett av skosåler, slik at de blir tatt ut av sin sammenheng i dobbelt forstand. Slik kan tankene ledes mot serieproduksjon og fabrikkarbeid, forbrukersamfunn og sosiale ulikheter. Akkurat som veven er satt sammen av mange enkeltdeler, er også samfunnet det, der vi mennesker er del av et nettverk. Men hva som er gjerder og hva som er nettverk kan diskuteres, og kommer til slutt an på øyet som ser.

 

Geir M. Brungot er utdannet under den amerikanske fotografen Lewis Baltz og engelske Paul Hill. Han er medlem i Forbundet Frie Fotografer, og er representert ved en rekke norske og danske museer, for eksempel Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i Oslo, Preus museum i Horten og Brandts, Museet for Fotokunst i Odense. Han har mottatt en rekke stipender og hatt en rekke separatutstillinger siden 1990-tallet.

 

Geir M. Brungot

 

Marit Helen Akslen har hovedfag i tekstil fra kunsthøgskolen i Bergen. Hun er med i Norske Billedkunstnere og Kunsthåndverkere og er innkjøpt av bl.a. Kulturrådet og Utenriksdepartementet. I tillegg har hun deltatt på en rekke separat- og kollektivutstillinger.

 

Marit Helen Akslen

 

 

Design: Innoventi | Utvikling:Frameworks