METAMORFOSE – Marte Gunnufsen

03. November - 16. Dec 2018 - Bomuldsfabriken

Marte Gunnufsen er utdannet billedkunstner ved Kunstakademiet i Bergen, men har bakgrunn som musiker med en mastergrad i utøvende klaver. Dette speiles i arbeidene hennes, som gjerne kombinerer film, installasjon, lyd og performance. Musikk er et gjennomgående grunntema, både som kulturelle referanser og som stemningsskapende element.

 

 

Hennes kunstneriske prosjekt er utforsking av individ og kropp, i den friksjonen som kan oppstå mellom utfoldelse av individualitet og storsamfunnets normer. Individer med ulik seksuell orientering eller tilnærming står ofte i fokus, særlig med tanke på hvordan seksuelle minoriteter står utenfor mange etablerte fellesskap.

 

I utstillingen presenterer vi prosjektet Metamorfose. Det består av film, installasjon, lyd og performance. Samtlige arbeider tar utgangspunkt i drag queens og tematiserer identitet.

 

Ordet metamorfose stammer fra gresk og betyr transformasjon. I biologien beskriver det en gjennomgripende indre og ytre fysisk forvandling i løpet av en konsentrert periode av livet. Begrepet metamorfose er overførbart til forvandlingen en drag-queen gjennomgår ved omkledning.

 

Marte Gunnufsen

 

 

Design og utvikling: Innoventi