Stengt – vi monterer nye utstillinger!
Bomuldsfabriken Kunsthall og Kunstarena gruvene: Stengt

Utstillingsprogram 2023 01. January - 31. Dec 2023 - Bomuldsfabriken Kunsthall

Kjære publikum!  

Året vil bli preget av et mangfold av utstillinger ved Bomuldsfabriken kunsthall hvor vi fortsetter å anvende første, andre og tredje etasje til skiftende presentasjoner. I Kunstarena gruvene vises det flere permanente installasjoner og skulpturer som kan oppleves hele året, med unntak i vintersesongen.  

I 2023 starter vi året med en temautstilling med norsk og internasjonal samtidskunst som viser nyinnkjøp fra 2022 og verk fra samlingen. I samarbeid med Trondheim Kunstmuseum og Nasjonalmuseet i Warszawa viser vi Hege Lønnes kunstnerskap i en rik sammensatt utstilling. I sommer retter vi blikket mot nord og presenterer den hittil største mønstringen med maleren og naturvernforkjemperen Per Adde (1923-2019). Utstillingen er realisert i samarbeid med Kajsa Zetterquist og Adde Zetterqvist Galleri og vandrer videre til Samisk senter for samtidskunst i Karasjok.

Den andre sommerutstillingen markerer Byjubileet og presenterer elleve kunstnere som med svært ulike perspektiv går i dialog med Arendal eller Bomuldsfabrikens historie. I samarbeid med Kuben, Aust – Agder Museum og Arkiv inviteres kunstnerne til å oppsøke historiske kilder under prosessen. Vi ønsker å belyse hvordan kunsten kan skape en bro mellom fortid og fremtid, men da med fiksjonens subjektive tilnærming. Kunstneren kan ikke minst drive en uavhengig fordypning som kan åpne opp nye fortellinger i skjæringspunktet mellom kunst og arkiv-feltet.

En vesentlig del av Bomuldsfabrikens strategi er å presentere kunstnere som har et dyptpløyende samfunnsengasjement og som anvender sin kunstneriske ytringsfrihet til å rette blikket mot globale kriser og problemstillinger. Hanan Benammar presenterer sin hittil største separatutstilling på Bomuldsfabriken og har en bred visningspraksis innen scene- og billedkunstfeltet, nasjonalt og internasjonalt. Hun er en av fire deltagere i Ways of Seeing som er blitt etterkrigstidens mest omtalte teaterstykke i Norge.

I Bomuldsfabrikens visningsrom i tredje etasje utvides utstillingsperioden til Nattserien hvor Per Inge Bjørlo viser tegninger, malerier og skulpturer. Vi har et samarbeid med Kunstsilo som presenterer en rekke nyinnkjøpte verk fra samlingen som danner utgangspunkt for et DKS prosjekt. Utstillingen etterfølges av Henrik Kleppe Worm-Müller sin første separatutstilling på Bomuldsfabriken. Så ønsker vi en kunst- og kulturhistorisk markering av Arendals Byjubileum og presenterer derfor en utstilling med Fred Terkelsens (1887-1946) kjent for sine mange detaljerte skildringer av Arendals arkitektur og bymiljø.  

I 2023 fortsetter Bomuldsfabriken sin satsning på formidling med foredrag, kuratoromvisninger, søndagsomvisninger, kunstnersamtaler og konserter. Vi samarbeider med Agder Kunstakademi under Arendalsuka hvor vi utarbeider panelsamtaler og en utstilling. I år starter vi opp et samarbeid med NBK Agder hvor vi gjennom en serie Kunstnerpresentasjoner gir publikum anledning til å bli bedre kjent med regionens kunstnere.  

Vi fortsetter formidlingen til barn og unge i form av DKS prosjekter, utstillinger i Cotton Club, kunstverksteder i ferier og på enkelte søndager gjennom hele året. I samarbeidet med UKM, Kulturkammeret og kulturskolen utvikles det nye prosjekter hvor kunnskap utvikles og deles.   

Velkommen til Bomuldsfabriken kunsthall i 2023!    

Leder

Tone Lyngstad Nyaas.

Design: Innoventi | Utvikling:Frameworks