Kunstnerpresentasjon: Anne Mari Graver 17. mars kl. 13:00

Velkommen til kunstnerpresentasjon med Anne Mari Graver! 

Søndag 17.03.24 kl. 13:00-14:00
Bomuldsfabriken Kunsthall, 3. etg.

På NRK radio 5. mars 2024 sa kunstkritiker Mona Pahle Bjerke; «Kunsten er vår sjelelige opprustning.» Utsagnet traff Anne Mari Graver umiddelbart, hun opplevde det presist og dekkende.
Kunst har et universelt språk som taler direkte til følelsene og sansene. I Anne Mari Gravers oppvekst flyttet hun stadig til nye land og nye språk. Kunsten ble for henne en navlestreng som forankret livet til et felleskap og en mening i verden. 

Anne Mari Graver er utdannet på Avni Art Institute i Tel Aviv Israel, Surikov Kunstakademi i Moskva Sovjetunionen og på Atelier Nord under ledelse av Anne Breivik i Oslo på 70-tallet. Hun startet sin karriere i billedkunsten, med film, på slutten av 80-tallet og etter hvert beveget hun seg over i kunstterapi og kulturformidling. Hun har gjennom kunstterapeutiske veiledningsprosesser, meditasjon og yoga, arbeidet i over 20 år med mennesker i eksistensiell krise etter sykdom eller skade – tilbake til et arbeidsliv med mening. Nå har hun returnert til billedkunsten og arbeidet med egen praksis, i grafikkverksted på Borøya, Tvedestrand.

Temaer som opptar Anne Mari Graver er menneskelige paradokser og grunnleggende eksistensielle spørsmål om livets mening. Klimakrise, ødeleggelse av natur og artsmangfold, krig, sult, lidelse, sykdom og drap av uskyldige og barn preger nyhetsbildet. Det påvirker også Anne Mari Graver. Finnes det et håp? For Anne Mari Graver inneholder kunsten kimen til håp og hun oppfordrer til å verne om håpet.

I de senere 10 årene har hun fordypet seg i ikoner – en praksis som har gitt henne en viktig dimensjon til egne bilder. På Bomuldsfabriken Kunsthall vil Anne Mari Graver ta oss inn i hennes praksis som kunstner, fra starten da hun arbeidet med 16 mm kortfilm, til temaer hun er opptatt av i dag. Varmt velkommen til presentasjonen. 

Enkel servering, gratis inngang. 

Anne Mari Graver er invitert av NBK-Agder. 


Utstilling med Tarjei Bodin Larsen

Tarjei Bodin Larsen
16.03.24 – 19.05.24
Bomuldsfabriken Kunsthall, 3 etg. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

«I knew a wise-guy who (…) said they [Abstract Expressionists] would be good painters if they could only keep the paint as good as it is in the can. And that’s what I tried to do. I tried to keep the paint as good as it was in the can.»

– Frank Stella i et radiointervju i 1964

I Tarjei Bodin Larsens nye arbeider har han konsentrert seg om maleriets flate, format, todimensjonale form, lerretets struktur/arkitektur og fargens overflatekvalitet. I disse maleriene er fargen umulig å ignorere. Sterke readymadefarger – ublandet, rett fra boksen – er skjematisk fremstilt, nesten som på et industrielt fargekart.

Fargen er ikke en bakgrunnseffekt til behag som bare kan oversees. De sterke fargene blir en språkløs størrelse som treffer deg umiddelbart på et følelsesmessig plan, som en falsk naturkraft som lyser ut fra maleriet.

Tarjei Bodin Larsen tester og forbereder seg omstendelig, han leter etter det «perfekte» og mener det ligger et potensiale i bestrebelsen etter perfeksjon. Arbeidene representerer likevel en umulig praksis, siden den menneskelig hånd alltid fører med seg et rusk eller andre imperfeksjonistiske utslag. Enda mer umulig blir oppgaven fordi metoden Tarjei Bodin Larsen bruker medfører at det ikke finnes noen retusjeringsmuligheter. Når teipen er tatt av, er det ingen retrett. Nettopp her ligger også spenningen.

På denne måten – i likhet med tidligere arbeider – mener Tarjei Bodin Larsen at bildene lager seg selv ved at de i stor grad støtter seg på metode, teknikk og materialene som styrende elementer, fremfor en bearbeiding av form og innhold i tradisjonell malerisk forstand. Tarjei Bodin Larsen ønsker å stille seg som en industriell maskin mellom ideen om et perfekt maleri og den fysiske virkeligheten hvor støv, forfall og kaos regjerer.

Tarjei Bodin Larsen har konsekvent holdt fast ved maleriet siden akademitiden på 1990-tallet og det finnes et flik av romantikk, i å velge maleri som medium. Kan abstraksjon representere noe mer enn en konkret, geometrisk form i seg selv? Noe personlig, en følelse? Et sted?

Utstillingen på Bomuldsfabriken Kunsthall består av to serier. Begge seriene baserer seg på et sterkt forenklet landscape eller seascape som Bodin Larsen har arbeidet med i de senere årene. Verksserien i det første rommet tar utgangspunkt i en premeditert mal hvor landskapet er delt av en hvit linje og danner to separate geometriske felt i stedet for et direkte møte mellom to farger (horisontlinje). Maleriene er utført på et nærmest glatt polyesterlerret som fremhever kontrasten mot rullestrukturen i de uniforme fargefeltene. Motivet er også flyttet inn mot midten av formatet som kan gi et passepartoutaktig inntrykk av det omkringliggende lerretet og skaper en følelse av romlig perspektiv. De glatte lerretene ønsker nærmest å fjerne det fysiske fundamentet, som en projeksjon av farge på veggen. Men går man nærme og ser, er fargen her absolutt fysisk virkelig med sin grove men jevne overflatestruktur.

I verksserien i det innerste rommet møtes to store fargefelt som gir betrakteren en følelse av å være omsluttet av farge. Maleriene er utført på tradisjonelt linlerret, men fargefeltene er bygget opp av lag på lag med gesso og farge, og er utført med fin pensel for å få en myk og glatt overflate. Disse flatene har også subtile spor av penselstrøk – noe som er helt nytt i Bodin Larsens praksis – og som potensielt kan lede ham inn på et helt nytt spor i undersøkelse av maleriets begrensninger og muligheter.

Utstillingen har fått tilskudd fra Kulturdirektoratet og Billedkunstnernes Vederlagsfond.

Bomuldsfabriken Kunsthall er en del av Kulturnettverket i Arendal kommune og mottar tilskudd fra Kultur- og likestillingsdepartementet og Agder fylkeskommune.


Er du – eller kjenner du noen – mellom 13 og 20 år?

Er du – eller kjenner du noen – mellom 13 og 20 år?


✨Velkommen til vårens andre Makta-verksted – lørdag 9. mars 12:00-17:00.


MAKTA er et verksted som gir deg mulighet til å utforske nye og kreative måter å uttrykke deg selv på, og å drive aktivisme for det du er opptatt av. Å skape nye, kjappe og eksperimentelle former for aktivisme i løpet av én verkstedsdag endrer kanskje ikke noe i seg selv, men kan kanskje gi deg nye måter å både håndtere og opponere mot det som oppleves feil, urettferdig eller for trangt.

Denne lørdagen er det kunstner og filmskaper Hamid Waheed som vil lede verkstedet. Sammen vil vi eksperimentere med bruk av video. Vi gleder oss til et lørdagsverksted i felleskap hvor det er plass til alle, til å møte nye mennesker og til å ha samtaler i et trygt rom.


Det vil bli både lunsj og enkel middag.

Hvor: Møt opp ved hovedinngangen på Bomuldsfabriken kunsthall i Arendal
Målgruppe: 13-20 år
Pris: Gratis. Men husk å meld deg på i dette enkle skjemaet (det tar bare 30 sekunder)


Verkstedet MAKTA er utviklet av Fluks – senter for ung kunst og kultur i samarbeid med ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter og Bomuldsfabriken, med Samsen kulturhus, Kristiansand Kunsthall og Kulturkammeret som gode bidragsytere.

Prosjektet er støttet av @kulturdir og @agderfylkeskommune ✨
@arendalkommune


DIALOG – Edith Spira og Ruth Elisiv Ekeland

Velkommen til utstillingen Dialog med Ruth Elisiv Ekeland og Edith Spira på Bomuldsfabriken Kunsthall.

I utstillingen viser Ekeland og Spira malerier fra 2010 og frem til i dag. De har begge vært aktive på kunstfeltet siden 1980-tallet og har utviklet sitt visuelle språk gjennom tiårenes skifter – begge med stor interesse for kunsthistoriens kilder. Kunstnerskapene deres har særegne kvaliteter, hvor det oppstår interessante paralleller som kan trekkes til den nonfigurative tradisjonen fra abstrakt ekspresjonisme, til 1960-tallets minimalisme.

Med utgangspunkt i en setning, en personlig opplevelse, fragmenter av landskap eller musikk er bildene skapt med en dyp innsikt i fargenes påvirkningskraft og maleriets egenskaper. Farger påvirker våre omgivelser, de kan knyttes til minner – eller forsterke og stedfeste inntrykk. Slik vi erfarer verden individuelt, erfarer vi også farger ulikt; det som for noen kan fremstå som en harmonisk komposisjon, kan hos andre virke disharmonisk. Farge kan således være en metafor for ulikheter og samspill mellom mennesker.

Ruth Elisiv Ekeland sine arbeider viser hvordan farger forandrer og påvirker hverandre. De horisontale linjene skaper visuell dybde og rom i maleriet og påvirker betrakters opplevelse av utstillingsrommet. Det oppstår en spenningen mellom arbeidene som kan knyttes til ornamentikkens rike historie, hvor farger ikke lengre bare er farger i seg selv men skaper visuell dybde.

Edith Spira tar utgangspunkt i erindringer – som kan bli utydelig over tid og forvandles gjennom hukommelsens slør. I maleriene leter hun etter et visuelt språk som kan formidle stemninger og skape gjenkjennelse hos betrakteren. I hennes collagearbeider, som har fått tittelen Haiku, møter betrakteren et poetisk og spontant utrykk. Papiret lager hun selv av papiravfall, brennesle, siv, gress, lav og spansk kjørvel. Hun tilføyer biter av tegninger og annet papir, som danner poetiske og abstrakte collager.

Ruth Elisiv Ekeland (f. i Farsund,) er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim og Kunstakademiet i Karlsruhe hos Per Kirkeby. Hun var i flere år bosatt i Berlin, hvor hun ble tildelt DAAD-stipend.

Edith Spira (f. i Wien) er utdannet ved Hochschule für Angewandte Kunst, Wien og Kunstakademiet i Trondheim, Norge.

Bomuldsfabriken Kunsthall er en del av Kulturnettverket i Arendal kommune og mottar tilskudd fra Kulturdepartementet og Agder fylkeskommune.


UTLYSNING: DKS-LAB 2024!

Har du en ide eller et kunstprosjekt som du ønsker å formidle til barn og unge?    
Da kan Den kulturelle skolesekken (DKS) være en fin arena og mulighet for deg!

Hvorfor du bør søke DKS-LAB:

Agder Kunstsenter inviterer profesjonelle kunstnere til DKS-LAB: et faglig utviklingsprogram for egne ideer og formidlingsgrep basert på egen kunstnerisk praksis. Kunstformidlingen/kunstnermøtene skal gi elevene noe annet enn hva de ellers får i undervisningen, men samtidig oppleves relevant og møte elevene på det nivået de er.

I labben vil du eksperimentere med egne og andres prosjektideer. Det er derfor viktig at alle deltagerne er åpne for tilbakemeldinger, innspill og justeringer av sine prosjekter, fra veilederne og de andre kursdeltakerne. Deltakerne må regne med egenarbeid mellom samlingene.

Kurset er samlingsbasert og strekker seg over 5 dager i perioden 16. september – 20. september, med erfarne veiledere innen kunstformidling til stede. 2 dager er det felles samlinger på Bomuldsfabriken Kunsthall, deretter 2 dager hvor prosjektene testes i skolen og 1 siste dag med evaluering.

Målet med DKS-LAB er å få et større tilfang av godt gjennomarbeidede produksjoner på visuell kunst i DKS. Ferdigstilte produksjoner kan i etterkant søkes inn i Kulturtankens portal, som har innmeldingsfrist 1. oktober 2024. Via portalen til Kulturtanken kan din produksjon bli aktuell for turné i fylker og/eller kommuner i hele landet, alt ut ifra hva du ønsker å tilby. Ordningen har et regionalt fokus og vil prioritere kunstnere/ kunsthåndverkere med tilknytning til Agder.

Les mer om Den kulturelle skolesekken her.

Prosjektuken:

Sted: Bomuldsfabriken Kunsthall i Arendal

Tidsperiode: 16.- 20. September, 2024

Honorar: Hver deltaker får dekket et honorar på kr. 5000, totalt kr. 25 000 for fem dager.

Andre kostnader som dekkes: Materialkostnader intill kr. 3000, reise innenlands og lett bevertning daglig.

Opphold: Gratis opphold i gjesteleiligheten til Bomuldsfabriken Kunsthall. Annen overnatting gjøres etter avtale.

Deltakerne blir valgt ut på bakgrunn av innsendte søknader med prosjektskisser. DKS-LAB har plass til inntil tre prosjektdeltakerne. Profesjonelle kunstnere bosatt i Agder vil bli prioritert.

Hva slags prosjekter ser vi etter?

Vi ser etter forslag fra profesjonelle billedkunstnere eller kunsthåndverkere som jobber innenfor alle slags tematikker, materialer og metoder.  Vi ønsker å bidra til utvikling av prosjekter slik at de kan tilbys DKS i hele landet og søker spesielt etter kunstnere med liten eller ingen erfaring med DKS, men som ønsker oppdrag innenfor området. Målet er å utvikle nye, spennende produksjoner innen visuell kunst som kan tilbys DKS i hele landet.

Hvem kan søke?

Profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere. Søker må ha gjennomført en bachelor eller master ved en godkjent kunsthøgskole eller kunstakademi.

Søknadsfrist: 15. mars kl. 23.59.

Når du søker, forplikter du deg til å delta på̊ de fastsatte datoene for DKS LAB 2024, se søknadsskjema.

Søknaden med vedlegg sendes til: post@agderkunst.no
Søknadsskjema er påkrevd.
Merk søknaden med navn og DKS LAB 2024

Alle spørsmål angående utlysningen og DKS-lab Agder rettes til prosjektansvarlig,

Elin Grønvik: Elin@agderkunst.no

​​​DKS-LAB

DKS-LAB er et landsdekkende nettverk av faglige utviklingsplattformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken. Prosjektet koordineres av Kulturtanken og er et flerårig samarbeid mellom fylkeskommuner, Sparebankstiftelsen, Kulturtanken og vertsinstitusjoner. Telemark Kunstsenter er en av ti vertsinstitusjoner og samarbeider med Vestfold Kunstsenter om gjennomføring av DKS LAB.

Et overordnet mål er å gi flere barn og unge et kvalitativt suverent møte med visuell kunst, uavhengig av geografi, økonomi og sosial bakgrunn. Formålet til DKS LAB er å bygge kunstnerisk og institusjonell kompetanse i det frie kunstfeltet, og å utvikle nye formidlingsformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken. Nettverkets formål er å samle kompetanse og styrke interessen for visuell kunst for barn og unge generelt. ​

Les mer om Den kulturelle skolesekken her.

DKS-LAB er et samarbeid mellom Kulturtanken, Agder Fylkeskommune, Kristiansand DKS, Bomuldsfabriken Kunsthall, Kristiansand Kunsthall og Agder Kunstsenter.

Vi ser frem til å høre fra deg!


Norske Kunsthåndverkeres Temautstilling 2024

Ned i gruvene, opp i skyene

02.03-05.05.2024

Norske Kunsthåndverkeres Temautstilling 2024 åpnet dørene lørdag 2. mars kl. 14 i Bomuldsfabriken Kunsthall. Gjennom verk fra 16 kunstnere og kunstnergrupper, utforsker utstillingen hvordan kunsthåndverk kan materialisere mulige virkeligheter – slipp fantasien løs!

Under åpningen ble det blant annet gjennomført en performance av Agnieszka Knap.

Kunstnere:
Agnieszka Knap, Audun Jansen Haga, Beatrice Alvestad Lopez, Esra Düzen, Ewelina Węgiel & Kamil Kak, Gunhild Vatn, Kalliopi Nikolou, Lin Pei-Han, Linn Halvorsrød, Masoud Alireza, Qi Tan, Rafiki i samarbeid med Patrick Bongoy, Sarah Vajira Lindström, Saskia Fischer, Siri Skjerve & Toril Redalen og Tobias Kvendseth.

Kuratorer:
Johanna Zanon, Kari Skippervold og Åse Kamilla Spjelkavik Aslaksen.

Utstillingen er gratis, og står frem til 5. mai. 

EN
Down in the mines, up in the clouds

Norske Kunsthåndverkere’s Temautstilling 2024 opens on Saturday the 2nd of March at 2 pm at Bomuldsfabriken Kunsthall. Through the works of 16 artists and collectives, the exhibition explores how craft materialises possible realities – Let your imagination run free!

Norske Kunsthåndverkere’s Temautstillingen 2024 at Bomuldsfabriken Kunsthall in Arendal, 2 March-5 May 2024

The opening will include a performance by Agnieszka Knap.

More information about the opening and programme will follow shortly. 

Artists:
Agnieszka Knap, Audun Jansen Haga, Beatrice Alvestad Lopez, Esra Düzen, Ewelina Węgiel & Kamil Kak, Gunhild Vatn, Kalliopi Nikolou, Lin Pei-Han, Linn Halvorsrød, Masoud Alireza, Qi Tan, Rafiki in collaboration with Patrick Bongoy, Sarah Vajira Lindström, Saskia Fischer, Siri Skjerve & Toril Redalen, Tobias Kvendseth

Curators:
Johanna Zanon, Kari Skippervold, Åse Kamilla Spjelkavik Aslaksen

The exhibition is free, and will be open until May 5th.


Samtale mellom Jan Freuchen, Jonas H. Major og Sigurd Tenningen om Plutos hule og siste visningsdag!

Velkommen til siste visningsdag for utstillingen 300 STJERNER – 11 STEMMER og en samtale mellom Jan Freuchen, Jonas H. Major og Sigurd Tenningen om verket Plutos hule, søndag 7. januar. kl. 13:00!

I anledning 300-årsjubileet til Arendal by har Bomuldsfabriken Kunsthall invitert 11 billedkunstnere til å utføre stedspesifikke verk som går i dialog med Arendal sin historie. Det kuratoriske utgangspunktet retter oppmerksomheten mot hendelser eller steder som har formet byens identitet, blant annet gjennom markeringen av kjøpstadsprivilegiene og bystatusen Arendal fikk i 1723.

Utstillingen er et samarbeid mellom Bomuldsfabriken kunsthall og KUBEN Aust-Agder museum og arkiv, som har gitt kunstnerne tilgang på arkivmateriale og ekspertise fra fagpersonalet ved institusjonen.

Deltagende kunstnere er Regien Cox, Jan Freuchen, Gunnhilde Høyer, Jonas Høgli Major, Sigurd Tenningen, Mirjam Raen Thomassen, Christina Leithe H, Anders Sletvold Moe, Per Kristian Nygaard, Birgitte Sigmundstad og Astrid Runde Saxegaard.

////////////////////////////////////////////////////////////////

Plutos hule
av Jan Freuchen, Jonas H. Major og Sigurd Tenningen.

Fra de tidligste sivilisasjonenes utvinning av gull, tinn og kobber og fram til dagens boring etter sjeldne jordmetaller og virtuell valuta utgjør gruvedriften en grunnleggende del av vår økonomiske forestillingsverden. Da som nå preges rikdomsfantasiene av en uren blanding av friksjonsfri ønsketenkning og industriell ekspansjon.

Rikdommens underside og overjegets profittjag barker sammen i stadig nye bataljer, der verdien av krypterte mynter og edle metaller støter mot den høyst materielle produksjonen av overskuddsmateriale og avfall. I PLUTOS HULE utspiller disse rikdomsfantasiene seg som et kosmisk drama mellom den planetariske dødsdriften i gruvesjaktene og kapitalens spøkelsesaktige fremtoning på netthimmelen.

De sentrale skikkelsene i dramaet er underverdenens enehersker Pluton og rikdommens egen guddom Plutos, som godt hjulpet av sporhunden Pluto underlegger seg stadig nye områder for utvinning og ekstraksjon. Voff-voff!

Mer informasjon om Plutos hule finner du her: https://www.janfreuchen.org/Plutos-hule