FILMPROGRAM

 

 

I TRONDHEIM BODDE
En kort film om snublesteiner i Trondheim.
Norge | 2018 | DCP | 9 min

 

Khaleel Etwebi (f.1991) er en flyktning fra Libya som studerer film på NTNU. Dette er hans første film.

 

English title: In Trondheim Lived
Director: Khaleel Etwebi
Photo: Khaleel Etwebi
Edit: Khaleel Etwebi
Producer: Khaleel Etwebi
Contact: Khaleel Etwebi
E-mail: ketwebi(at)gmail.com

 

EN NY REISE
En lyrisk og musikalsk tolkning av Nils Yttris dikt Når mine drømmer berører din fantasi. En ny reise er en personlig betraktning om 1970-tallet og de sporene epoken har satt. Filmen er også en utforskning av dikteren Nils Yttris omstendigheter, sinnelag og skjebne.
Norge | 2019 | DCP | 14 min

 

Odd Magnus Grimeland er en filmskaper og lærer. Han er utdannet ved The London Int’l Film School (1986-88) og i humanistiske fag ved UiO. Utvalgt filmografi: Stemmer (1990), Dyret i brystet (1992), Bussene (1993/2017), En ny reise (2019).

 

English title: A New Journey
Director: Odd Magnus Grimeland
Photo: Runar Jarle Wiik
Edit: Inge-Lise Langfeldt
Script: Odd Magnus Grimeland
Sound: Øistein Boassen
Cast: Lasse Kolsrud
Producer: Mette Cheng Munthe-Kaas, Ten Thousand Images AS
Contact: Mette Cheng Munthe-Kaas
E-mail: mette(at)tenthousandimages.no

 

ØYE I DET HØYE
Selma må reise tilbake til den lille øya hvor hun vokste opp – et sted hun aldri følte tilhørighet til. Når hun er tilbake møter hun gamle venner og bekjente, og motvillig konfronteres hun med fortiden.
Norge | 2018 | DCP | 17 min

 

Lisa Enes er en norsk regissør og manusforfatter. Hun studerte ved Nordland Kunst og Videoverksted og NTNU, og har regissert flere kortfilmer, blant annet Tables (2019), Residence (2017) og Interlude (2015).

 

English title: The Gaze from Above
Director: Lisa Enes
Photo: Alvilde Horjen Naterstad
Edit: Lisa Enes
Script: Lisa Enes
Sound: Andreas Danielsen
Music: Ørjan Hafnor
Production design: Liss-Anett Steinskog
Cast: Iren Monan, Elisabeth Smith, Elisabeth Robstad, Svala Torstveit, Vilde Ribu, Anne Vistad Bentsen
Producer: Iain Forbes, Forbes Film
Contact: Lisa Enes
E-mail: lisa.enes.helland(at)gmail.com

 

FUN FACTORY
På en lørdag i et norsk lekeland blir et par vitne til en krangel mellom to mødre og stedets daglige leder. Paret spør seg om de burde gå imellom, men situasjonen bringer deres egne uforløste saker til overflaten.
Norge, Tyskland | 2019 | DCP | 12 min

 

Lisa Brooke Hansen og Even Hafnor er norske filmskapere. De har regissert en rekke norske kortfilmer, deriblant de prisvinnende Money Back, Please (2013 – kun Even Hafnor), Small Talk (2015), European Film Award nominee, Reconstruction (2017), og nå sist Fun Factory (2019). Alle deres filmer utforsker menneskelig interaksjon, så tragisk og komisk som det kan bli.

 

Original title: Fun Factory
Directors: Lisa Brooke Hansen, Even Hafnor
Photo: Øystein Mamen
Edit: Christian Siebenherz
Script: Lisa Brooke Hansen, Even Hafnor
Sound: Odin Eggen Brække, Fanny Wadman
Cast: Julija Salaseviciute, Farhia Mohamed, Janne Heltberg, Shamsa Issa Abdi, Tobias Santelmann
Production design: Liselli Grunwald, Grethe Gunn Solberg Hansen
Producer: Verona Meier / Ape&Bjørn AS; Gabriela Sperl / sperl+film GmbH; Miriam Klein / A Little
Film Production
Contact: Verona Meier
Ape&Bjørn AS
E-mail: verona(at)apeogbjorn.no

 

ALL THAT SPACE BETWEEN US

Store gardiner avslører verdenen på baksiden. En verden som består av lag på lag med minner. Minner fra fortiden, eller er det hint om noe som skal komme til å skje? Musikken til filmen er laget av den norske komponisten og musikeren Mari Kvien Brunvoll som spiller på porselensinstrumenter. Stemmen hennes gjør det hele enda mer eventyraktig.
Norge | 2018 | DCP | 6 min

 

Simone Hooymans bor og arbeider i det internasjonale AiR Kunstnarhuset Messen i Ålvik, utdannet ved Kunstakademiet for billedkunst i Arnhem (Artez) og Breda (St.Joost), Nederland. 
Hooymans er billedkunstner og arbeider med eksperimentell animasjon på ulike måter, ved hjelp av handlaga blekk-og fargetegninger som hun kombinerer med datateknologi.

 

Original title: All That Space Between Us
Director: Simone Hooymans
Photo: Simone Hooymans
Edit: Simone Hooymans
Script: Simone Hooymans
Sound: Mari Kvien Brunvoll
Music: Mari Kvien Brunvoll
Animation: Simone Hooymans
Producer: Simone Hooymans
Contact: Simone Hooymans
E-mail: info(at)simonehooymans.com

 

 

 


DENNE TIDEN AV ÅRET – Dag Alveng

 

 

Verksliste_3-19

Åpningstale

 

Dag Alveng (f. 1953 i Oslo) regnes som en av de første fotokonseptkunstnerne her i landet. Han har vært, og er fortsatt en viktig stemme og pådriver for fotografiets utvikling som kunstart. Ikke minst gjennom sin egen omfattende kunstneriske praksis, men også sitt faglige engasjement. Han var en viktig pådriver i forbindelse med etablering og formidling av det nye fagfeltet kunstfotografi, og var med å stifte Fotogalleriet som åpnet 1977. Det var det første galleriet av sitt slag i Norge, et eget visningssted for fotobasert kunst. Siden da har Alvengs arbeider vært vist på en mengde separat- og gruppeutstillinger over hele verden og det er en stor glede å få vise bildene hans på Bomuldsfabriken Kunsthall i sommer.

 

Fotografens viktigste material er lys, og sommeren er lysets årstid. Dag Alveng arbeider i store formater, med teknisk presisjon og teknikker der kunstneren selv utfører det meste av arbeidet; fra idé til ferdig fotografi. Vi ønsker med utstillingen å vise poesien i Alvengs kunstnerskap gjennom et utvalg av arbeider som tar deg med gjennom storbyen via stillhet tømt for teknikk mot folketomme naturbilder. Publikum kan glede seg til et finstemt samspill mellom helhet og detaljer, lys, gråtoner og valører.

 

Dag Alveng bor og arbeider i Oslo og Holmestrand. Hans fotografier er representert i permanente samlinger i museer i USA og resten av verden, inkludert The Metropolitan Museum of Art og the Museum of Modern Art (New York), Museum Folkwang (Essen), Sprengel Museum (Hannover), Stedeijk Museum (Amsterdam), Moderna Museet (Stockholm), Nasjonalmuseet (Oslo) og Henie-Onstad Kunstsenter (Bærum). Alveng har publisert flere bøker, blant annet Asylum (1987), Layers of Light (1995), Summer Light (2001), Racing (2012) og Wilse (2015).

 

 

http://www.alveng.com/

 


AKTIV MATERIE – Marianne Heier/Franz Schmidt

 

 

Marianne Heier om utstillingen:
Franz jobber konkret med tekstilproduksjon basert på kriterier som kontrasterer med krav om markedseffektivitet, mens jeg jobber mer abstrakt med den politiske og økonomiske dimensjonen, oftest i form av tekstbasert performance. I utstillingen vil Franz’ tekstiler, produsert ved nedleggingstruede eller nedlagte norske tekstilfabrikker, komplettere mine politiske og økonomiske ytringer i form av konkrete eksempler på alternative modeller. Tekstilene til Franz kan dermed ses som en kroppsliggjøring av mine mer konseptuelt orienterte performancer, mens mine verk kan fungere som en teoretisk overbygning for hans produksjon. Målet vårt med utstillingen er at kunstnerskapene våre skal få sette hverandre i perspektiv og danne en helhet der både det konkrete og det teoretiske får plass, og der det estetiske og det politiske går hånd i hånd.

 

Franz Schmidt (f.1969) bor og arbeider i Oslo. I sin praksis knytter han sammen sin erfaring som herreskredder, håndvever og produsent av tekstiler i industrien med sin interesse for materiell kultur og historie. Hans arbeider tar form av installasjoner som inkluderer tekstile materialer, gjenstander fra arkiv og samlinger, fotografier og tekster. Sentralt i hans undersøkelser står mekanismene som er virksomme når vi gjør verdivurderinger av gjenstander, og han belyser begreper som kulturarv, kunnskap, økonomi, og arbeidsforhold. I sine arbeider foreslår Schmidt modeller for produksjonsøkonomi og forbrukerkultur som kan være bærekraftige og representere reelle alternativ til de vi lever med i dag. Franz Schmidt har mottatt støtte fra Billedkunstnernes Vederlagsfond til utstillingen.

 

Marianne Heier (f. 1969) er billedkunstner, og bor og arbeider i Oslo. Hun har også jobbet i moteindustrien i Italia i mange år. I kunsten sin utforsker hun ofte hierarkiske maktforhold. Med kritisk og humoristisk skråblikk snur hun det vi kanskje tenker på som «sunn fornuft» på hodet, og lar andre tolkninger og muligheter komme til syne. Resultatet kan presenteres som performance, som tekst, installasjon eller ulike typer av romlige intervensjoner. Spørsmål knyttet til økonomi og verdisirkulasjon er sentrale i Heiers verk, med gavens iboende makt som et tilbakevendende tema.

 

 

 

Katalogtekst-norsk-oversettelse

 

Kritikk_Fædrelandsvennen

 

 


Åpning i 2. etasje

 

 

Kunstsamlingen på Bomuldsfabriken er blitt et kjent begrep og er for oss og vårt publikum et viktig supplement til vårt utstillingsprogram. Samlingen har en kort historie. I 1995 mottok Bomuldsfabriken en milliongave fra Nyba Ottersland som bidro til at vi kunne utvide og realisere et nytt utstillingsareal på 500 kvm i 2. etasje. 2. etasje åpnet for første gang i 1996 med arbeider av en gruppe kunstnere satt sammen av Leonard Rickhard, i tillegg til flere verk som var gaver fra Nyba Ottersland (1913-2009). Dette var en viktig markering av den profesjonelle retningen man ønsket for Bomuldsfabriken. Alle kunstnerne som ble spurt stilte med viktige verk, og flere av kunstnerne har i ettertid gitt verkene til samlingen. I årenes løp har lokalene endret seg noe, og det er kommet til flere verk; noen fra enkeltkunstnere, men hovedsakelig fra arven etter Lulla Sørensen (1917-2006).

 


STOPPE-sted Bomuldsfabriken – Kari Steihaug

 

 

Dette er nr. 7 i en serie med stoppeverksteder som har blitt en spin-off av tekstilkunstner Kari Steihaug sitt prosjekt STOPP som ble vist på galleri ROM for kunst og arkitektur i november 2016. Som en del av utstillingen arrangerte Steihaug et stoppeverksted. Kari Steihaug har nå videreutviklet denne ideen til en serie med stoppeverksteder som har gjestet ulike steder i Norge.

 

Kari Steihaug om prosjektet:
Med STOPPe-sted ønsker jeg å hente tilbake denne enkle kunnskapen og skape møter hvor den kan videreformidles og danne grunnlag for samtale og refleksjon rundt reparasjon, forbruk, økologi og håndverk. Det handler også om å hente tiden tilbake. Tid til refleksjon og til å utveksle erfaringer og tid til historiene som utfolder seg rundt og om plaggene som blir stoppede. Stopping som kunstnerisk uttrykk vil også være en del av verkstedet. I korte trekk handler prosjektet om stopping, og om å stoppe opp, om tid og slitasje, og om å reparere ordet som forsvant.

 

Foto: Jannik Abel

 

Informasjon om kunstneren Kari Steihaug

 

 


DIALOG – Katinka Goldberg/Stig Lundgren

 

 

Goldberg er en svensk kamerabasert kunstner som har arbeidet i Norge siden 2008. Hun utforsker det fotografiske mediets egenskaper som både virkelighet og fiksjon. I tillegg arbeider hun med vann og speilinger av fotografier i vannoverflaten, gulvprojeksjoner og lysbokser i stort format med motiver som ligger i skjæringspunktet mellom det groteske og det vakre. Utstillingen er en dialog med den svenske maleren Stig Lundgren, som også var hennes stefar. Lundgren har med sin lekenhet, ekspressivitet og råhet inspirert hele hennes kunstnerskap. På tross av at Lundgren gikk bort i 2003 har han vært en stor hjelp i hennes prosjekter. I utstillingen vises deres verk sammen for første gang. Tematisk bindes utstillingen sammen i og med at begge kunstnerne tar utgangspunkt i den konkrete ytre virkeligheten for å visualisere en abstrakt indre virkelighet.

 

Verksliste_1-19

 

 


NOVEMBER – Tone Avenstroup

 

 

November er inspirert av nettopp en novemberkveld på Sørlandet – mørk, men ikke dyster ifølge Avenstroup selv. Stemningen blir gjenskapt gjennom tekst, lydteppe, musikk og film og tar oss med ut i mørket og forgjengeligheten.

 

Tone Avenstroup er kjent for å skrive på både norsk og tysk, og i november fremfører hun tekster der språkene avløser og nesten glir over i hverandre. Performancen hadde nylig uroppføring i Berlin, og Bomuldsfabriken Kunsthall er første visningssted i Norge.

 

I november er ingen ting overlatt til tilfeldigheten, og Avenstroup har med seg et sterkt lag i ryggen. Scenen er utformet av kunstneren Inghild Karlsen, og filmregissør Sophie Watzlawick har laget en 16-mm film av Avenstroups bilder. Hørespillregissør Anouschka Trocker bidrar live med et lydteppe som akkompagnerer Avenstroup mens skuespilleren Henrik Rafaelsen leser dialogstemmen. I tillegg har den tyske elektronikaduoen Tarwater (Bernd Jestram og Ronald Lippok) laget tre nye låter til performancen.

 

Om kunstnerne:

Tone Avenstroup, norsk tverrfaglig kunstner, regissør og lyriker, bosatt i Berlin. Dannet Baktruppen med kolleger i 1986 og arbeidet med dette teater- og performancekollektivet fram til 1995, deretter egne produksjoner med base i Berlin. Avenstroup har også drevet og medvirket i andre konstellasjoner som Anno-84, AKT, anarchopower og Neibanden. Hun har mer enn ti norsk-tyske publikasjoner av lyrikk og tekster fra intermediale produksjoner bak seg, de fleste ved Verlag Peter Engstler, Ostheim/Rhön. I Bomuldsfabriken Kunsthall har hun tidligere vist performancen «Vineta» (2000) og installasjonen «Ny blomst – brev fra Etiopia» (2011).

 

Inghild Karlsen er født i Tromsø bor og virker i Oslo og Tromsø. Hun er kunstner, performer, scenograf, kurator og organisator. Karlsen arbeider med mange uttrykksmåter som bl.a. skulptur, maling, trykk, performance, teater, fotografi og video. Hun har deltatt på en rekke utstillinger, bl.a. på Henie-Onstad Kunstsenter i 1983 og 1991, Sao Paolo Biennalen i Brasil i 1994, og i 1999 var hun festspillkunstner ved Festspillene i Bergen. Hun hadde atelierstipend ved PS1 i New York 1984-85, Cité i Paris 1988 og Künstlerhaus Bethanien i Berlin 1995-96. I 1999 fikk hun den Norske stats garantiinntekt for billedkunstnere. Hun er innkjøpt av en rekke museer og private samlere og har utført flere offentlige utsmykninger. I perioden 1999-2003 var hun direktør ved Kunstnernes Hus hvor hun satte opp en rekke internasjonale utstillinger, f.eks. utstillingen Hot Pot med kinesisk samtidskunst.

 

Sophie Watzlawick er en sveitsisk filmskaper og redaktør som bor i Berlin. I arbeidene sine beveger hun seg i landskapet mellom daglige, konkrete og drømmeaktige, kosmiske verdener, og hennes håndlagede filmer bygger på forskjellige visuelle/akustiske opplevelser og filosofiske fortellinger. I tillegg til å lage film, er hun også delaktig i flere teater-/film-/performance-/musikkprosjekter, samtidig som hun utvikler tverrfaglig kunstnerisk og teknisk praksis.

 

Anouschka Trocker er født i Italia. Hun har bodd i Berlin siden hun begynte å studere litteratur ved Freie Universität Berlin i 1989. I 2000 begynte hun å jobbe med både tekst og lyd, og har laget mange hørespill for tysk radio, f.eks. “Mein fremdes Land” (Mitt fremmede land) for Rbb 2018, “Ruhpuls. Rom” (Hvilepuls. Roma) for Deutschlandfunk Kultur 2018 og “Schwingungen” (Svingninger) for SR 2017. I tillegg lager hun lydinstallasjoner og jobber som lyddesigner for performancer, teater og film. Med sine feltopptak prøver hun å utforske og omforme meningen til lyder ved å trekke ut deres abstrakte dimensjon og kombinere dem med ord.

 

Produksjonen har mottatt støtte fra Kulturrådet og Fond for lyd og bilde.

 

 


FILMPROGRAM

 

 

Solo

Midt i en av Oslos handlegater på vestkanten ligger en liten frisør med navnet Solo, en drop-in salong for én kunde av gangen. Når frisøren ikke klipper kunder sitter han bakerst i lokalet og spiller fiolin. Kortfilmen Solo handler om en mann med kurdisk bakgrunn som drømmer om å leve av musikk.

 

Charlotte Thiis-Evensen (f.1968) er utdannet litteraturviter fra Universitetet i Oslo og har kunstutdannelse fra Statens Kunstakademi. Hun jobber til daglig som regissør i NRK. Som kunstner jobber hun blant annet med dokumentarisme innenfor foto, video og installasjoner. Thiis-Evensen har hatt flere separatutstillinger, blant annet ved Kunstnernes Hus, Vigeland-Museet, Lillehammer Kunstmuseum og Kristiansand Kunstmuseum. Hennes arbeider har blitt vist i en rekke gruppeutstillinger og filmfestivaler.

 

Norge | 2018 | Prores | 9 min

Director: Charlotte Thiis-Evensen
Photo: Carsten Aniksdal, Tor Willy Ingebrigtsen og Bjørn Frode Holmgren
Editing: Vårin Andersen
Script: Charlotte Thiis-Evensen
With: Meena Peshewa
Producer: Charlotte Thiis-Evensen

 

Oslo Forteller

Oslo Forteller er et portrett av Oslo og noen av dens innbyggere, representert ved byens hus og blokker.

 

André Chocron (f. 1985) har siden uteksaminering fra Den norske filmskolen jobbet med musikkvideo og reklamefilm i inn- og utland. Videoene hans har bl.a. skaffet tre nominasjoner til UK Music Video Awards, tre nominasjoner til Spellemannsprisen og to ganger vunnet Gullstolen for Beste Musikkvideo under Kortfilmfestivalen i Grimstad.

 

Norge | 2017 | DCP | 9 min

Director: André Chocron
Photo: André Chocron
Editing: André Chocron
Animation: André Chocron
Sound: Cathrine Hasselberg, Frekvens
Sound design: Odin Eggen Brække
Producer: Andrea Berentsen Ottmar

 

A place we call reality

En filmregissør opplever eksistensiell angst etter å ha fullført sin debutfilm og prøver desperat å finne mening med livet i Los Angeles.

 

Norge | 2018 | DCP | 14 min

Kristoffer Borgli (f. 1985) er en norsk filmregissør.

Director: Kristoffer Borgli
With: Kristoffer Borgli, Frank Yang, Jeff Goldblum
Producer: Kristoffer Borgli

 

Filmen vant kritikerprisen for beste kortfilm, utdelt av Norsk filmkritikerlag som begrunner tildelelsen slik:

Vinneren av Filmkritikerprisen er en visuelt leken fortelling om et evig aktuelt tema: vår leting etter mening i tilværelsen. Som samfunnskommentar balanserer filmen mellom humor og alvor, og retter et gåtefullt, men skarpt blikk mot samtiden. Uttrykket låner elementer av videoblogg og dokumentar, og har en frisk estetikk som kler tematikken godt. Filmskaperen kommenterer sin søken og sitt eget virke på selvironisk vis, og har en tydelig stemme, samtidig som filmen er allmenngyldig. Hva er «virkelighet» og hvordan finner vi den? Det gåtefulle målet antydes i tittelen. Filmkritikerprisen for Beste norske kortfilm går til A Place We Call Reality, regissert av Kristoffer Borgli​.

 

Little boy

Den 6. august 1945 oppsto en ny sol over Hiroshima. Tiden stoppet idet atombomben Little Boy detonerte.

 

Kristian Pedersen (f. 1980) er utdannet fra Kunsthøgskolen i Bergen og arbeider som formgiver og animatør for Mikrofilm AS i Oslo. Tidligere filmer i Grimstad: Norangsdalen (2011), Viva Zombatista (2011), Bokstavene (2011), Bølgeslag (2014), Pipene (2015) og Bøygen (2016).

 

Norge | 2018 | DCP | 5 min

Director: Kristian Pedersen
Photo: Kristian Pedersen, Torstein Nodland
Animation: Kristian Pedersen
Sound: Svenn Jakobsen
Production design: Kristian Pedersen
Producer: Tonje Skar Reiersen, Lise Fearnley

 

Blind dancer

Lisa, en blind bibliotekar fra Oslo, danser i hemmelighet mellom bokhyllene. Regissør Maria inviterer henne til å danse en duett med Said Gharbi, en profesjonell, blind danser i Molenbeek i Brussel. Blanding av fiksjon, pixillasjon og dokumentar.

 

Maria Lloyd (f. 1973) lager kortfilmer og har jobbet med film og visuelt teater i mange år. Hun har bakgrunn fra den internasjonale skolen Jacques Lecoq i Paris. Hennes siste kortfilm, Salt, ble distribuert og vist på NRK, SVT, YLE, BBC Arts og på mange internasjonale festivaler. Hun har flere nye filmprosjekter med produksjonsselskapet True Fiction i Oslo.

 

Norge | 2018 | DCP | 22 min

Director: Maria Lloyd
Photo: Harald Gunnar Paalgard
Editing: Magali Charrier, Maria Lloyd, Inge-Lise Langfeldt
Script: Maria Lloyd
Music: Erland Dahlen
Sound: Svenn Jakobsen
With: Hege Finnset Eidseter, Said Gharbi, m.fl.
Producer: Cecilie Bjørnaraa

 

 


NIDAROSDOMEN I NYE PERSPEKTIV – Gunnar Danbolt

 

 

Gunnar Danbolt (f. 1940) er professor i europeisk kunsthistorie ved Universitetet i Bergen. Danbolt har arbeidet mye med kunstteori og kunstpedagogikk, og er en aktiv formidler som har spredd kunnskap om kunst og kunstproblemer både i forelesninger og gjennom ulike medier. Han er også kjent for sin medvirkning i NRK P2s radioprogram “Kunstreisen” sammen med Nina Skurtveit. Han har skrevet en rekke bøker, bl.a. “Nidarosdomen, fra Kristkirke til nasjonalmonument” (1997). Danbolt ble i 2007 utnevnt til ridder 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats som kunstformidler.