Velkommen til gratis kunstverksted torsdag 27.april!

ÅPENT KUNSTVERKSTED!

Årets andre åpne kunstverksted er torsdag 27.april. Vi starter kl. 17.00 med en liten omvisning i utstillingen Hege Lønne, før vi går videre til verkstedet i 3.etasje. Denne omfattende retrospektive utstillingen viser et kunstnerskap som utforsket formale og prosessuelle temaer, inspirert av postminimalismen, Arte povera, landart og konseptkunsten.

Med inspirasjon fra utstillingen lager vi relieffer (opphøyde motiver). Drop-in på verkstedet i tidsrommet 17.30-20.00.

Opplegget er tilrettelagt for alle aldre. Barn må komme i følge med voksne.
Velkommen, og ta gjerne med en venn!

Verksted og omvisning er gratis – store og små er hjertelig velkommen!


Utstilling 3.etg GLITCH – Henrik Kleppe Worm-Müller

Bomuldsfabriken kunsthall ønsker alle velkommen til åpning av utstillingen GLITCH av Henrik Kleppe Worm-Müller 29.april kl.16.

Utstillingen i 3.etg marker startet på utstillingsrekke kuratert i forbindelse med byjubileet Arendal 300. I den anledning har Kleppe Worm – Müller jobbet med utgangspunkt fra KUBEN sitt fotoarkiv med fokus på motiver fra Arendal i tidsperioden 1850-1900.

Utstillingen viser både trykk og oljemalerier. I sitt virke jobber kunstneren gjennomgående med en balanse mellom det fiktive og faktiske. Dette gir en mystisk stemming i bildene; er det en drøm eller virkelighet, et minne eller fantasi? Det er noe som skurrer i det vakre. Tittelen GLITCH viser til dette, en feil eller et hinder som gjør at noe ikke blir helt eller fullkommet.

Kleppe Worm-Müller er inspirert av Adolf Tidemand og Hans Gude, J.M.W. Turner og Peter Doig, dette fremkommer i kunstnerens tekniske gjennomføring, hvor det figurative møter det mer ekspressive og abstrakte.

Gratis inngang mellom 15-17, med enkel beverting.

Åpningstale ved kurator Åse Kamilla Spjelkavik Aslaksen.

Kunstner vil være tilstede.


Åpningstider i påsken

Vi holder ordinære åpningstider i påsken med unntak av langfredag 7.april, da holder vi stengt.

ÅPNINGSTIDER

Palmehelg: kl. 12-18

Tirsdag 4.april: kl.12-18

Onsdag 5.april: kl.12-18

Skjærtorsdag 6. april: kl. 12-18 (fri inngang)

Påskeaften 8.april: kl.12-18

Første påskedag 9.april: kl.12-18

Andre påskedag 10.april: stengt

Vi ønsker alle en riktig god påske og velkommen til et kreativt avbrekk på Bomuldsfabriken!

Bilde fra utstillingen Bomuldsfabriken Kunstsamling i 2.etg

Utstilling 1.etg – Hege Lønne

Om utstilling

Med denne utstillingen ønsker Bomuldsfabriken kunsthall å løfte fram kunstnerskapet til Hege Lønne (1961-2018), som presenteres på Sørlandet etter visningene ved Nasjonalmuseet i Warszawa (2021) og Trondheim kunstmuseum (2022). Med denne
omfattende retrospektive utstillingen løfter vi frem et kunstnerskap som utforsket formale og prosessuelle temaer, inspirert av postminimalismen, Arte povera, landart og konseptkunsten.

Hege Lønne studerte ved kunstakademiet i Trondheim i perioden 1979-84. Deretter flyttet hun til Polen for å studere ved Kunstakademiet i Warszawa. Der var hun tilknyttet
skulpturavdelingen, som ble ledet av de anerkjente polske kunstnerne Jerzy Jarnuszkiewicz og Grzegorz Kowalski. Fra begynnelsen av sin karriere jobbet Lønne konsekvent med
skulptur og installasjon. I en rekke arbeider kombinerer hun innflytelsen fra den østeuropeiske kunstscenen med skandinaviske tradisjoner.

Sentralt i utstillingen står skulpturelle eksperimenter fra 1980-tallet. I løpet av dette tiåret benyttet hun seg av
industrielle materialer som betong og jern. Hun arbeidet med modulbaserte elementer, prosessbasert performance, installasjon, kinetisk skulptur og forgjengelige materialer. På 1990-tallet arbeidet hun med en serie abstraherte landskapsformasjoner, utført i
tannlegegips, som ble plassert på moduler og hyller. Mange av hennes arbeider tar opp økologi, global oppvarming og geologiske prosesser.

På 2000-tallet skapte Lønne en serie korte videoarbeider og animasjoner utført i stop motion-teknikk. Kroppen er en
målestokk i disse arbeidene, men mennesket og det antroposentriske perspektivet er også et sentralt omdreiningspunkt for hvordan hun stiliserer sine skulpturer. Lønne sine
verk er fabulerende, tvetydige og poetiske, hvor man finner en balanse mellom humor og alvor og en kompleksitet som unndrar seg entydige kategoriseringer.

Vi retter en spesiell takk til Trondheim kunstmuseum, Cille Lønne og Geert Goiris som har bidratt til kurateringen og at nye verk er tilkommet utstillingen.

For mer informasjon om utstillingen og Hege Lønne sitt virke – last ned vedlegg/fil eller se hjemmesiden Hege Loenne

Foto: Geert Goiris


Velkommen til Åpent Kunstverksted 5.mars!

FAMILIESØNDAG har byttet navn til ÅPENT KUNSTVERKSTED! 

Opplegget er tilrettelagt for alle aldre; her er alle velkommen, med eller uten familie 😉 Barn må komme i følge med voksne.

Årets første åpne kunstverksted er søndag 5.mars. Vi starter kl. 13.00 med en liten omvisning i utstillingen Bomuldsfabriken kunstsamling, før vi går videre til verkstedet i 3.etasje. Utstillingen viser nyervervelser utført i løpet av de siste to årene, med verk fra egen samling og deponier fra samlere av norsk og internasjonal samtidskunst.

Med inspirasjon fra utstillingen samler vi trådene og broderer med fargerikt garn på finèrplater. Drop-in på verkstedet i tidsrommet 13.30-16.00. 

Inngang Bomuldsfabriken kunsthall koster nå kr 90 for voksen, honnør/student kr 45, barn gratis. Omvisning og verksted inngår i inngangsbilletten. 

Store og små er hjertelig velkommen!


Cotton Club 1.etg – FLUX av Josefine L. Hersel

Hold av datoen 11.mars kl.13! Da blir det åpning og gratis adgang mellom 12-14.

Cotton Club og Bomuldsfabriken er stolte av å presentere Josefine L. Hersel  (f.2005, Arendal/Froland) sin første separatutstilling – FLUX.

Utstillingen viser oljemalerier i store og mindre formater som bærer preg av ettertanke og til tider underliggende mørk humor. Hersel jobber i et surrealistisk formspråk inspirert av personlige erfaringer og refleksjoner. Tittelen FLUX kan vise til hvordan verden aldri står stille, alt og alle er i endring, vi er i FLUX. Utstillingstittelen kan også vise til et skifte mellom ulike psykologiske tilstander. Slik som surrealistene skulle, med hjelp av intellektet, skape en forbindelse mellom drøm og virkelighet, det underbeviste og beviste er disse temaene tilstede i Josefine sine malerier. Dette er gjennomgående for kunstnerens uttrykk og verket (som ble solgt før åpning) Selvportrett bærer med seg tydelig referanse til en av surrealismens mestere, Salvador Dalí (1904-1984) og verk fra 1931; The Persistence of Memory’ (Hukommelsen standhaftighet).  

Josefine L. Hersel har invitert med seg Kamilla Helsør (f.2004, Froland) til å utføre et større veggmaleri utført i olje på lerret – Ubehaget. Slik som i Josefine sine verk blir betrakteren konfrontert med det ubehagelige, men med en klype absurditet og mørk humor. Kamilla og Josefine ble kjent med hverandre via Instagram og gjennom interessen for kunst. Kamilla har nærmest spesialisert seg på portretter og Josefine på kroppsspråk, atmosfære og et psykologisk landskap. Dette er et av flere kommende prosjekter de to unge kunstnerne utfører sammen og de jobber nå mer rettet mot større formater.

Comte de Lautréamont skrev: «vakkert som det uventende møte mellom en symaskin og en paraply på operasjonsbordet[1]». Det er også FLUX.

FLUX står frem til 16.april.


[1] surrealisme – Store norske leksikon (snl.no)

Design: Viktor Hol

Praktisk info

Grunnet utstillingskifte holder Bomuldsfabriken kunsthall stengt 30.januar – 18. februar.

Vi ønsker alle velkommen til åpning av utstillingen Bomuldsfabriken Kunstsamling lørdag 18.februar kl.14, gratis inngang mellom kl. 13-15! Vi sees!

Fra oktober 2022 startet vi med inngangsbillett
Voksen, 90kr
Student/Honnør, 45kr
Barn/Unge (frem til 18 år), Gratis
Kunstnere/kuratorer, Gratis

Torsdager, gratis adgang for alle

Hvor finner du oss?

Oddenveien 5, 4847 Arendal

Ta gjerne kontakt med oss
post@bomuldsfabriken
tlf: (+47) 452 21 276

Instagram Facebook

Installasjonsfoto fra utstillingen Bomuldsfabriken Kunstsamling 18.feb.-07.mai 2023

Utstillingsprogram 2023

Kjære publikum!  

Året vil bli preget av et mangfold av utstillinger ved Bomuldsfabriken kunsthall hvor vi fortsetter å anvende første, andre og tredje etasje til skiftende presentasjoner. I Kunstarena gruvene vises det flere permanente installasjoner og skulpturer som kan oppleves hele året, med unntak i vintersesongen.  

I 2023 starter vi året med en temautstilling med norsk og internasjonal samtidskunst som viser nyinnkjøp fra 2022 og verk fra samlingen. I samarbeid med Trondheim Kunstmuseum og Nasjonalmuseet i Warszawa viser vi Hege Lønnes kunstnerskap i en rik sammensatt utstilling. I sommer retter vi blikket mot nord og presenterer den hittil største mønstringen med maleren og naturvernforkjemperen Per Adde (1923-2019). Utstillingen er realisert i samarbeid med Kajsa Zetterquist og Adde Zetterqvist Galleri og vandrer videre til Samisk senter for samtidskunst i Karasjok.

Den andre sommerutstillingen markerer Byjubileet og presenterer elleve kunstnere som med svært ulike perspektiv går i dialog med Arendal eller Bomuldsfabrikens historie. I samarbeid med Kuben, Aust – Agder Museum og Arkiv inviteres kunstnerne til å oppsøke historiske kilder under prosessen. Vi ønsker å belyse hvordan kunsten kan skape en bro mellom fortid og fremtid, men da med fiksjonens subjektive tilnærming. Kunstneren kan ikke minst drive en uavhengig fordypning som kan åpne opp nye fortellinger i skjæringspunktet mellom kunst og arkiv-feltet.

En vesentlig del av Bomuldsfabrikens strategi er å presentere kunstnere som har et dyptpløyende samfunnsengasjement og som anvender sin kunstneriske ytringsfrihet til å rette blikket mot globale kriser og problemstillinger. Hanan Benammar presenterer sin hittil største separatutstilling på Bomuldsfabriken og har en bred visningspraksis innen scene- og billedkunstfeltet, nasjonalt og internasjonalt. Hun er en av fire deltagere i Ways of Seeing som er blitt etterkrigstidens mest omtalte teaterstykke i Norge.

I Bomuldsfabrikens visningsrom i tredje etasje utvides utstillingsperioden til Nattserien hvor Per Inge Bjørlo viser tegninger, malerier og skulpturer. Vi har et samarbeid med Kunstsilo som presenterer en rekke nyinnkjøpte verk fra samlingen som danner utgangspunkt for et DKS prosjekt. Utstillingen etterfølges av Henrik Kleppe Worm-Müller sin første separatutstilling på Bomuldsfabriken. Så ønsker vi en kunst- og kulturhistorisk markering av Arendals Byjubileum og presenterer derfor en utstilling med Fred Terkelsens (1887-1946) kjent for sine mange detaljerte skildringer av Arendals arkitektur og bymiljø.  

I 2023 fortsetter Bomuldsfabriken sin satsning på formidling med foredrag, kuratoromvisninger, søndagsomvisninger, kunstnersamtaler og konserter. Vi samarbeider med Agder Kunstakademi under Arendalsuka hvor vi utarbeider panelsamtaler og en utstilling. I år starter vi opp et samarbeid med NBK Agder hvor vi gjennom en serie Kunstnerpresentasjoner gir publikum anledning til å bli bedre kjent med regionens kunstnere.  

Vi fortsetter formidlingen til barn og unge i form av DKS prosjekter, utstillinger i Cotton Club, kunstverksteder i ferier og på enkelte søndager gjennom hele året. I samarbeidet med UKM, Kulturkammeret og kulturskolen utvikles det nye prosjekter hvor kunnskap utvikles og deles.   

Velkommen til Bomuldsfabriken kunsthall i 2023!    

Leder

Tone Lyngstad Nyaas.


Utstilling 2.etg – Bomuldsfabriken Kunstsamling

Bomuldsfabriken kunstsamling  18 februar – 8 mai 2. etasje

BOMULDSFABRIKEN KUNSTSAMLING Bomuldsfabriken kunsthall, 18. februar – 8. mai 2023 Det er en glede for Bomuldsfabriken kunsthall å kunne vise nyervervelser utført i løpet av de siste to årene, verk fra egen samling og deponier fra samlere på norsk og internasjonal samtidskunst. Bomuldsfabriken fortsetter å rette fokuset på LHBTIQ-problematikk ved å starte utstillingen med arbeider fra Oslo, London og New York på 1980-tallet. Innenfor denne samfunnsaktuelle problematikken presenterer vi verk som ble innkjøpt til samlingen fra utstillingen; Matrix of Gender og Break Free, to utstillinger Bomuldsfabriken kuraterte i 2022 i forbindelse med Skeivt Kulturår.

I første sal vises ikoniske verk av Nan Goldin og Andres Serrano, toneangivende kunstnere som ga en stemme til homoseksuelle og transepersoners rettighetskamp i kjølevannet av aidsepidemien på 1980-tallet. I dialog med Serrano, Goldin og Serck-Hanssens skildringer av den skeive, eksistensielle frigjøringskampen på 1980-tallet trekkes det en bro over til vår tid med Linda Bournane Engelberths fem fotografier fra serien; Outside the Binary, et pågående prosjekt hvor hun oppsøker ikke-binære personer over hele verden, som er portrettert med et utsøkt blikk for det vare og særegne, samt vises Hege Haraldsen sitt videoverk The jævla homo effect inne i blackboksen. 

I andre sal fortsetter tematikken rundt kjønn og identitet, men da også med et sprang over i feministiske ytringer. Her vises Herman av Marin Håskjold som, gjennom å portrettere transepersoner og skeive miljøer, utfordrer kjønnsstereotyper og grunnleggende, menneskerettslige spørsmål. I Jo Ravn Abusland sine lavmælte fotografier Merket til felling blandes en konkret aksjon for rettsvern av furutrær med referanse til sosiologi, filosofi og historie. Kretsingen rundt det marginaliserte settes i sammenheng med kampen for verdispørsmål og kjønnsmangfold. Julie Ebbings serie, Sur les Femmes, drøfter makten som ligger nedfelt i patriarkalske hierarkier, fra den hellige jomfru Maria og kunsthistoriske motiv som Julie og Holofernes, til kunstverdens mannsdominerte, kapitalistiske økosystem. I dialog med kritikken og oppgjøret med patriarkalske og religiøse dogmer inneholder Børre Larsens verk: En hjelpende hånd – i likhet med Astrid Mørlands sarte, økofilosofiske tegninger og Ellinor Flors skulptur – surrealistiske sammenføyninger. Samtidig knyttes et selvbiografisk moment rundt relasjoner, skildret med poesiens kraft og skalaforskyvninger, i Vanessa Bairds akvarell: Home is where my Mother is.

I tredje sal møter man en serie fotografier av Terje Abusland som blant annet viser til fornorskingspolitikken overfor den samiske befolkningen, utført gjennom et subtilt, tvetydig uttrykk. Tom Sandbergs ladede sort-hvitt-fotografier får noe så trivielt som våt asfalt til å skinne i motivets subtile gråskala av nyanser og refleksjoner. Regien Cox har utviklet et særegent kunstnerskap hvor møter fra ulike livssfærer skaper et overraskende nytt meningsinnhold. I Åttebladrose sammenstilles to diametralt ulike verdener ved at broderiteknikken utfoldes i repetitive mønster på en garasjedør. I Calina Pandele Yttredals tre pasteller vises det tre vinduer ut mot en drømmelignende verden hvor man synker inn i naturmystikkens, atmosfæriske landskap. Fortsettelsen bygger videre på landskapet som et utgangspunkt for abstrakte komposisjoner hos den etiopisk-amerikanske kunstneren Julie Mehretu, som i malerier, tegninger og trykk skildrer de kumulative effektene av urbane, sosiopolitiske endringer.

Fjerde sal er viet Leonard Rickhards malerier, som fyller rommet med sine monumentale komposisjoner. Rickhard har gjennom 30 år markert seg som en av Norges ledende kunstnere. Hans verk balanserer en formal, abstrakt kvalitet med et fortettet innhold og de karakteristiske motivene som går igjen i maleriene; bjørkeskogen, modellene, dørgløttene, forlatte bygninger, brukte maskiner og enkelte ganger en menneskelig skikkelse med en stillferdig fremtoning.

Rom og arkitektur er gjennomgående komponenter som tas opp i femte sal i Espen Dietrichsons serier med silketrykk, som bearbeider brutalistisk arkitektur med et skulpturelt blikk. I Unstable Column – Two Movements for Erling Viksjø (#1 og #2) har han arbeidet med de formmessige kvalitetene og betongoverflatene i Y-blokka, og skapt et nytt, skulpturelt uttrykk som en hyllest til det eksisterende bygget. Diskursen rundt symboltung arkitektur er satt i dialog med Zweifel Allgemeine. Dette er et konseptuelt og tekstbasert verk av Lars Ø Ramberg som tar utgangspunkt i kunstnerens hovedverk; Palast des Zweifels – et 42 meter langt og ni meter høyt ord formet i aluminium og neonlys. Det monumentale ordet, som rettet oppmerksomheten til betydningen av «tvilens filosofi», smeltet sammen med Berlins daværende, mest omstridte rivningstruende bygning: Palast der Republik-skallet fra DDRs nasjonalforsamling. Lars Ø Rambergs avis Zweifel Allgemeine ble utgitt i 2005, på sekstiårsdagen for slutten av andre verdenskrig. Av 350 overskrifter fra tyske aviser fra januar til mai 2005 som inneholdt ordet Zweifel, ble tjuefire titler valgt ut til Zweifel Allgemeine. Med tvilens kritiske impuls i mente – som kunstens potensielle muligheter til berøring, engasjement og undring – avsluttes utstillingen med Fraktal et verk i rustfritt, høypolert stål av Bård Breivik, som er satt i dialog med utsynet til andre, skulpturelle verk i Kunstarena gruvene. 


AVBREKK (T)

Cotton Club og UKM Agder er stolte av å presentere utstillingen AVBREKK (T) med Madeleine Judith Solli, Elisabeth Glesne, Silje Haugland og Jacqueline Linnea Espedal Balavoine. Cotton Club er Bomuldsfabriken sitt galleri for de unge, av de unge. Fra fylkesfestivalen til UKM Agder 2022, ble de fire videre invitert til å produsere egen utstilling, med veiledning fra kurator Åse Kamilla Spjelkavik Aslaksen og fylkeskontakt ved UKM Agder Tonje Eikrem Jacobsen. Siden august har de jobbet med egne prosjekter, og tross ulike medier er det gjennomgående tematikk rundt spørsmål som tar opp ulike sosiale utfordringer i gruppeutstillingen.

Utstillingen har tittelen AVBREKK(T) og viser til ulike temaer som Solli, Glesne, Haugland og Balevoine tar opp i sine verk. AVBREKK (T) er et prosjekt hvor de har jobbet med å utforske ulike sider ved samfunnet og mennesket. 

Madeleine Judith Solli fra Narvik jobber med maleri i store og mindre format. I utstillingen har hun hentet inspirasjon fra sosiale problemer – altså spenningsfeltet mellom mennesket og samfunnet, slik som rus, fattigdom og kriminalitet. Dette kommer frem i verkene; Misbruk (t) og Angst.

Elisabeth Glesne (f.2004) fra Marnardal jobber med utgangspunkt i tekst. Verket kdibem[8] er et del av et større prosjekt som tar for seg menneskelige og sosiale relasjoner.  Hun lar seg inspirere av ulike møter ute i samfunnet som videre bearbeides i hennes tekster.

Silje Haugland (f.2005) viser installasjonsverket Den mentale ustabile ondskapsfulle labyrint som refererer til spørsmål vedrørende metal helse. Det ekspressive utrykket kommer frem både i maleri, ready-mades og konsept, som er inspirert av en bearbeidelse av egne erfaringer.

Jacqueline Linnea Espedal Balavoine (f.2005) jobber med fotografi som medium og lar seg inspirere av form og farge fra natur og anatomi. Ved å rette blikket mot detaljer som lett blir oversett, eller som utmerker som atypisk gir hun objektene en ny oppmerksomhet.

Utstillingen åpner kl.13 lørdag 5.november og står frem til 15.januar 2023.

Åpningstaler:

Tonje Eikrem Jacobsen og Åse Kamilla Spjelkavik Aslaksen

Sally Vennesland

Rikke Wedø (sang)