UTLYSNING: DKS-LAB 2024!

Har du en ide eller et kunstprosjekt som du ønsker å formidle til barn og unge?    
Da kan Den kulturelle skolesekken (DKS) være en fin arena og mulighet for deg!

Hvorfor du bør søke DKS-LAB:

Agder Kunstsenter inviterer profesjonelle kunstnere til DKS-LAB: et faglig utviklingsprogram for egne ideer og formidlingsgrep basert på egen kunstnerisk praksis. Kunstformidlingen/kunstnermøtene skal gi elevene noe annet enn hva de ellers får i undervisningen, men samtidig oppleves relevant og møte elevene på det nivået de er.

I labben vil du eksperimentere med egne og andres prosjektideer. Det er derfor viktig at alle deltagerne er åpne for tilbakemeldinger, innspill og justeringer av sine prosjekter, fra veilederne og de andre kursdeltakerne. Deltakerne må regne med egenarbeid mellom samlingene.

Kurset er samlingsbasert og strekker seg over 5 dager i perioden 16. september – 20. september, med erfarne veiledere innen kunstformidling til stede. 2 dager er det felles samlinger på Bomuldsfabriken Kunsthall, deretter 2 dager hvor prosjektene testes i skolen og 1 siste dag med evaluering.

Målet med DKS-LAB er å få et større tilfang av godt gjennomarbeidede produksjoner på visuell kunst i DKS. Ferdigstilte produksjoner kan i etterkant søkes inn i Kulturtankens portal, som har innmeldingsfrist 1. oktober 2024. Via portalen til Kulturtanken kan din produksjon bli aktuell for turné i fylker og/eller kommuner i hele landet, alt ut ifra hva du ønsker å tilby. Ordningen har et regionalt fokus og vil prioritere kunstnere/ kunsthåndverkere med tilknytning til Agder.

Les mer om Den kulturelle skolesekken her.

Prosjektuken:

Sted: Bomuldsfabriken Kunsthall i Arendal

Tidsperiode: 16.- 20. September, 2024

Honorar: Hver deltaker får dekket et honorar på kr. 5000, totalt kr. 25 000 for fem dager.

Andre kostnader som dekkes: Materialkostnader intill kr. 3000, reise innenlands og lett bevertning daglig.

Opphold: Gratis opphold i gjesteleiligheten til Bomuldsfabriken Kunsthall. Annen overnatting gjøres etter avtale.

Deltakerne blir valgt ut på bakgrunn av innsendte søknader med prosjektskisser. DKS-LAB har plass til inntil tre prosjektdeltakerne. Profesjonelle kunstnere bosatt i Agder vil bli prioritert.

Hva slags prosjekter ser vi etter?

Vi ser etter forslag fra profesjonelle billedkunstnere eller kunsthåndverkere som jobber innenfor alle slags tematikker, materialer og metoder.  Vi ønsker å bidra til utvikling av prosjekter slik at de kan tilbys DKS i hele landet og søker spesielt etter kunstnere med liten eller ingen erfaring med DKS, men som ønsker oppdrag innenfor området. Målet er å utvikle nye, spennende produksjoner innen visuell kunst som kan tilbys DKS i hele landet.

Hvem kan søke?

Profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere. Søker må ha gjennomført en bachelor eller master ved en godkjent kunsthøgskole eller kunstakademi.

Søknadsfrist: 15. mars kl. 23.59.

Når du søker, forplikter du deg til å delta på̊ de fastsatte datoene for DKS LAB 2024, se søknadsskjema.

Søknaden med vedlegg sendes til: post@agderkunst.no
Søknadsskjema er påkrevd.
Merk søknaden med navn og DKS LAB 2024

Alle spørsmål angående utlysningen og DKS-lab Agder rettes til prosjektansvarlig,

Elin Grønvik: Elin@agderkunst.no

​​​DKS-LAB

DKS-LAB er et landsdekkende nettverk av faglige utviklingsplattformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken. Prosjektet koordineres av Kulturtanken og er et flerårig samarbeid mellom fylkeskommuner, Sparebankstiftelsen, Kulturtanken og vertsinstitusjoner. Telemark Kunstsenter er en av ti vertsinstitusjoner og samarbeider med Vestfold Kunstsenter om gjennomføring av DKS LAB.

Et overordnet mål er å gi flere barn og unge et kvalitativt suverent møte med visuell kunst, uavhengig av geografi, økonomi og sosial bakgrunn. Formålet til DKS LAB er å bygge kunstnerisk og institusjonell kompetanse i det frie kunstfeltet, og å utvikle nye formidlingsformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken. Nettverkets formål er å samle kompetanse og styrke interessen for visuell kunst for barn og unge generelt. ​

Les mer om Den kulturelle skolesekken her.

DKS-LAB er et samarbeid mellom Kulturtanken, Agder Fylkeskommune, Kristiansand DKS, Bomuldsfabriken Kunsthall, Kristiansand Kunsthall og Agder Kunstsenter.

Vi ser frem til å høre fra deg!


Åpner lør. 2. mars: Norske Kunsthåndverkeres Temautstilling 2024

Ned i gruvene – opp i skyene

02.03-05.05.2024

Norske Kunsthåndverkeres Temautstilling 2024 åpner dørene lørdag 2. mars kl. 14 i Bomuldsfabriken Kunsthall i Arendal. Gjennom verk fra 16 kunstnere og kunstnergrupper, utforsker utstillingen hvordan kunsthåndverk kan materialisere mulige virkeligheter – slipp fantasien løs!

Under åpningen vil det blant annet bli performance av Agnieszka Knap.

Mer informasjon om åpning og program kommer om kort tid!

Kunstnere:
Agnieszka Knap, Audun Jansen Haga, Beatrice Alvestad Lopez, Esra Düzen, Ewelina Węgiel & Kamil Kak, Gunhild Vatn, Kalliopi Nikolou, Lin Pei-Han, Linn Halvorsrød, Masoud Alireza, Qi Tan, Rafiki i samarbeid med Patrick Bongoy, Sarah Vajira Lindström, Saskia Fischer, Siri Skjerve & Toril Redalen og Tobias Kvendseth.

Kuratorer:
Johanna Zanon, Kari Skippervold og Åse Kamilla Spjelkavik Aslaksen.

Utstillingen er gratis, og står frem til 5. mai. 

EN
Down in the Mines, up in the Clouds

Norske Kunsthåndverkere’s Temautstilling 2024 opens on Saturday the 2nd of March at 2 pm at Bomuldsfabriken Kunsthall. Through the works of 16 artists and collectives, the exhibition explores how craft materialises possible realities – Let your imagination run free!

Norske Kunsthåndverkere’s Temautstillingen 2024 at Bomuldsfabriken Kunsthall in Arendal, 2 March-5 May 2024

The opening will include a performance by Agnieszka Knap.

More information about the opening and programme will follow shortly. 

Artists:
Agnieszka Knap, Audun Jansen Haga, Beatrice Alvestad Lopez, Esra Düzen, Ewelina Węgiel & Kamil Kak, Gunhild Vatn, Kalliopi Nikolou, Lin Pei-Han, Linn Halvorsrød, Masoud Alireza, Qi Tan, Rafiki in collaboration with Patrick Bongoy, Sarah Vajira Lindström, Saskia Fischer, Siri Skjerve & Toril Redalen, Tobias Kvendseth

Curators:
Johanna Zanon, Kari Skippervold, Åse Kamilla Spjelkavik Aslaksen

The exhibition is free, and will be open until May 5th.


Samtale mellom Jan Freuchen, Jonas H. Major og Sigurd Tenningen om Plutos hule og siste visningsdag!

Velkommen til siste visningsdag for utstillingen 300 STJERNER – 11 STEMMER og en samtale mellom Jan Freuchen, Jonas H. Major og Sigurd Tenningen om verket Plutos hule, søndag 7. januar. kl. 13:00!

I anledning 300-årsjubileet til Arendal by har Bomuldsfabriken Kunsthall invitert 11 billedkunstnere til å utføre stedspesifikke verk som går i dialog med Arendal sin historie. Det kuratoriske utgangspunktet retter oppmerksomheten mot hendelser eller steder som har formet byens identitet, blant annet gjennom markeringen av kjøpstadsprivilegiene og bystatusen Arendal fikk i 1723.

Utstillingen er et samarbeid mellom Bomuldsfabriken kunsthall og KUBEN Aust-Agder museum og arkiv, som har gitt kunstnerne tilgang på arkivmateriale og ekspertise fra fagpersonalet ved institusjonen.

Deltagende kunstnere er Regien Cox, Jan Freuchen, Gunnhilde Høyer, Jonas Høgli Major, Sigurd Tenningen, Mirjam Raen Thomassen, Christina Leithe H, Anders Sletvold Moe, Per Kristian Nygaard, Birgitte Sigmundstad og Astrid Runde Saxegaard.

////////////////////////////////////////////////////////////////

Plutos hule
av Jan Freuchen, Jonas H. Major og Sigurd Tenningen.

Fra de tidligste sivilisasjonenes utvinning av gull, tinn og kobber og fram til dagens boring etter sjeldne jordmetaller og virtuell valuta utgjør gruvedriften en grunnleggende del av vår økonomiske forestillingsverden. Da som nå preges rikdomsfantasiene av en uren blanding av friksjonsfri ønsketenkning og industriell ekspansjon.

Rikdommens underside og overjegets profittjag barker sammen i stadig nye bataljer, der verdien av krypterte mynter og edle metaller støter mot den høyst materielle produksjonen av overskuddsmateriale og avfall. I PLUTOS HULE utspiller disse rikdomsfantasiene seg som et kosmisk drama mellom den planetariske dødsdriften i gruvesjaktene og kapitalens spøkelsesaktige fremtoning på netthimmelen.

De sentrale skikkelsene i dramaet er underverdenens enehersker Pluton og rikdommens egen guddom Plutos, som godt hjulpet av sporhunden Pluto underlegger seg stadig nye områder for utvinning og ekstraksjon. Voff-voff!

Mer informasjon om Plutos hule finner du her: https://www.janfreuchen.org/Plutos-hule


THE SOIL IS FERTILE BUT FOR A DISTANT SEED

HANAN BENAMMAR

6.1.2024 – 18.2.2024

Bomuldsfabriken Kunsthall er stolte av å presentere Hanan Benammars første store separatutstilling. Utstillingen The soil is fertile but for a distant seed viser et bredt spekter av Benammars praksis fra 2012 og frem til i dag, fordelt over hele kunsthallens 2. etg.

Hanan Benammars arbeid er basert på en langvarig konseptuell tilnærming til landskap, omstridte områder og vår felles voldshistorie. Hun undersøker eurosentriske verdier og kolonialisme med metoder som kan virke kontroversielle, men tilbyr samtidig en arena for frigjøring, forsoning og helbredelse. Tittelen på utstillingen er hentet fra artikkelen Planted Uprooted Grass i Arts of the Working Class nr. 26. Artikkelen belyser blant annet relasjonen mellom migrasjon, landskap, kapitalisme og tilhørighet.

Hanan Benammar arbeider innen et bredt spekter av formspråk; performance, skulptur, video, lyd og trykk. Arbeidene er ofte kollektive og dokumentere sider av kultur, tradisjon og historie som kan være vanskelig å få øye på. Historie og kultur tilhører fortiden, men skapes også i nåtiden. Hvordan vi ser historien, er opp til hver og en av oss.

The soil is fertile but for a distant seed er en kombinasjonen av raseri, vitenskap, politisk presisjon og svært personlige utgangspunkter med en form som er inkluderende, leken og øm.

Hanan Benammar (f. 1989 i Paris) er en algerisk og fransk kunstner bosatt i Oslo. Benammar arbeider konseptuelt mellom geopolitiske, miljømessige og sosiale forhold. Benammar er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo, Dutch Art Institute i Nederland og Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Hun har stillt ut på institusjoner som Kunsthal Charlottenborg (København), Mediterranea 19 Young Artists Biennale (City of San Marino – San Marino), Edge of Wrong (Cape Town), Le Cube (Rabat), Black Box teater (Oslo), Ultima Contemporary Music Festival (Oslo), Bildmuseet (Umeå) og The Golden Bridge (Reykjavík). The soil is fertile but for a distant er hennes første store retrospektive utstilling.

Utstillingen åpner lørdag 6. januar kl. 14:00.

Enkel servering.

Samtale mellom Hanan Benammar og Geir Haraldseth kl. 16:00.

Geir Haraldseth er kurator og skribent. Utdannet ved Center for Curatorial Studies i New York og Central Saint Martin’s i London. Haraldseth er kurator for samtidskunst ved Nasjonalmuseet i Oslo.


Kunstnerpresentasjon 3. desember: Anette Rosenberg

Søndag 3. desember, kl. 13:00-14:00

Varmt velkommen til årets siste kunstnerpresentasjon!

Kunstnerskapet til Anette Rosenberg undersøker fortrengningen av klimatrusselen, og hvordan paradoksale handlingeroppstår i forsøk på å skape etisk balanse.

Med en viss ironi spiller kunstneren på forbruk og forfengelighet. Hun etterstreber å bruke overskuddsmaterialer og naturmaterialer i sine verk.

En del av arbeidene er remonteringer, rekonstruksjoner og gjenoppbygginger av eksisterende,
ødelagte fragmenter. De representerer et underliggende ønske om å sette sammen verden igjen.

I presentasjonen vil kunstneren beskrive hvordan konseptene, sammen med materialene hun bruker
er med på å danne premissene for teknikk og formuttrykk og om prosessen i noen av verkene.


Familiesøndag 19. nov.: Fred. Terkelsen / Arendal – en arkitekturhistorisk vandring

Søndag 19. november er det familieverksted på Bomuldsfabriken kunsthall.

Vi starter kl. 13.00 med en liten omvisning i utstillingen Fred. Terkelsen, Arendal – en arkitekturhistorisk vandring, før vi går videre til verkstedet i 3. etasje.

Utstillingen viser malerier av den lokale kunstneren Terkelsen (1887-1946). Han skildret Arendals særegne atomsfære i stemningsfull naturalisme, gjennom varm og ekte kjærlighet til hjembyen. Med inspirasjon fra utstillingen skal vi jobbe med tørrpastell og tegne «hjemstedmalerier».

Drop-in på verkstedet i tidsrommet 13.30-16.00.

Inngang Bomuldsfabriken kunsthall koster nå kr. 90,- for voksen og honnør/student kr. 45,-. Barn gratis inngang. Omvisning og verksted inngår i inngangsbilletten.

Opplegget er tilrettelagt for alle aldre. Barn må komme i følge med voksne. Store og små er hjertelig velkommen!


Hjelp! Barna har planleggingsdag: Kunstverksted på Bomuldsfabriken

Hvert år feires FN-dagen den 24. oktober verden over. I 2023 er det 75 år siden FNs verdenserklæring for menneskerettigheter ble vedtatt. Dagen markerer vi med et kunstverksted på Bomuldsfabriken.

Samtidig er dette dagen da alle lærere er sendt på lærerstevne, noe som betyr at barna har fri. Da kommer Bomuldsfabriken til redningen!

Vi trykker med maling og former på tekstil og lager FN-vimpler. Formene vi trykker med har vi hentet fra det grafiske uttrykket i FN-målene. Vimplene skal brukes på kulturhuset eller biblioteket på FN-dagen.

Utgangspunktet vårt er disse bærekraftmålene:

1: Utrydde fattigdom
5: Likestilling mellom kjønnene
10: Mindre ulikhet
11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn
15: Livet på land

Gratis inngang for små og store!

Vi arrangerer forresten samme opplegg på Arendal bibliotek litt tidligere på dagen – kl. 10:30-13:00

Velkommen skal dere være!


Velkommen til foredrag om arendalgruvenes historie søndag 22. okt. kl. 13:00

Velkommen til foredrag om Arendalsgruvene førstkommende søndag! Foredraget er ved historiker Gunnar Molden.

Arendal har en omfattende og interessant gruvehistorie – som har vesentlig betydning for utviklingen av distriktet. Gruvedriften foregikk fra ca. 1585 til 1975.

Arendalsfeltet, som strekker seg fra Fevik til Tvedestrand, var spesielt kjent for sine forekomster av jernmalm og skarn-mineraler. Mesteparten av gruvene i dette feltet lå i Arendal kommune.

Jernmalmen fra Arendalsfeltet var av spesielt god kvalitet, og var ettertraktet som råvare til de viktigste jernverkene i Norge. Ca. 2/3 av jernmalmen til jernverkene kom fra Arendalsfeltet.

Driften var så omfattende at den hadde nasjonal betydning, og den satte sitt preg på lokalsamfunnet. Gruvevirksomheten medførte både økonomiske og kulturelle ringvirkninger av mange slag, gruvearbeid, malmfart og overgang til pengehusholdning i bygdene rundt Arendal.

Historiker Gunnar Molden vil fortelle mer om gruvehistorien søndag 22. oktober kl. 13:00-14:00.

Billetter: Kr 90,- / 45,- honnør/student (gjelder også utstillingene)

Arr. Kulturnettverket/Bomuldsfabriken kunsthall